ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Stiahnutie agenta z webovej stránky spoločnosti ESET

Stiahnite si inštalačný balík ESET Management Agenta z webovej stránky spoločnosti ESET. Zvoľte inštalačný balík podľa operačného systému klientskeho počítača, na ktorý chcete nainštalovať agenta:

Linux (serverom asistovaná inštalácia a offline inštalácia)

macOS

Windows

oServerom asistovaná inštalácia – pri použití inštalačného balíka agenta sa v priebehu inštalácie certifikáty stiahnu z ESET PROTECT Servera automaticky (odporúčaná metóda pre lokálne nasadenie).

 


important

V prípade serverom asistovanej inštalácie nie je možné využiť používateľa s dvojúrovňovým overovaním.

Ak chcete, aby serverom asistovanú inštaláciu agenta mohol vykonať iný používateľ, musia byť nastavené nasledujúce povolenia:

oPoužívateľ musí mať pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorá podpísala partnerský certifikát servera, a taktiež mať povolenie na použitie aspoň jedného partnerského certifikátu. Ak žiadny takýto certifikát ešte vytvorený nebol, používateľ bude potrebovať povolenie na zápis, aby mohol vytvoriť nový certifikát.

oPovolenie na zápis pre statickú skupinu, do ktorej chce používateľ pridať počítač.

 

oOffline inštalácia – použitím inštalačného balíka agenta. Certifikáty je potrebné manuálne vyexportovať a následne použiť pri tejto metóde nasadenia.

Pomocou protokolu stavu (umiestnený v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html) môžete na klientskom počítači skontrolovať, či ESET Management Agent pracuje správne.

 


note

V prípade problémov s agentom (napríklad ak sa nepripája na ESET PROTECT Server) si pozrite kapitolu Riešenie problémov – nasadenie agenta.