ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vzdialené nasadenie agenta


important

Vzdialené nasadenie agenta je možné len na klientskych počítačoch, ktoré sú pripojené na internet.

Sú dostupné nasledujúce spôsoby vzdialeného nasadenia:

ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj vám umožňuje nasadiť inštalačné balíky ESET Management Agenta (a bezpečnostného produktu ESET) vytvorené cez ESET PROTECT Web Console.

Group Policy Object (GPO) a System Center Configuration Manager (SCCM)Túto metódu odporúčame používať pri hromadnom nasadení ESET Management Agenta na klientske počítače.

Serverová úloha Nasadenie agentov – alternatíva k metódam GPO a SCCM.

Pri problémoch so vzdialeným nasadením ESET Management Agenta (napríklad zlyhá serverová úloha Nasadenie agentov) si prezrite informácie na nasledujúcich odkazoch:

Riešenie problémov – nasadenie agenta

Riešenie problémov – pripojenie agenta

Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta

Povolenia na vzdialené nasadenie agenta

Ak chcete používateľovi povoliť vytvárať GPO inštalátory a SCCM skripty, nastavte pre daného používateľa povolenia podľa nášho príkladu.

V rámci používania serverovej úlohy „Nasadenie agentov“ je nevyhnutné používateľovi prideliť nasledujúce povolenia:

povolenie na zápis v rámci skupín a počítačov, na ktorých má prebehnúť nasadenie (kategória povolení Skupiny a počítače),

povolenie na použitie certifikátov (kategória povolení Certifikáty) s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty,

povolenie na použitie serverovej úlohy Nasadenie agentov (v rámci kategórie povolení Serverové spúšťače a úlohy).