ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov – pripojenie agenta

Ak sa počítač nepripája na ESET PROTECT Server, odporúčame riešiť problémy s ESET Management Agentom lokálne na klientskom počítači.

Štandardne sa ESET Management Agent synchronizuje s ESET PROTECT Serverom každú minútu. Toto nastavenie môžete zmeniť vytvorením novej politiky na úpravu intervalu pripojenia ESET Management Agenta.

Skontrolujte najnovší protokol ESET Management Agenta. Môžete ho nájsť tu:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

last-error.html – protokol (tabuľka) zobrazujúci posledný chybový kód zaznamenaný počas toho, ako je ESET Management Agent spustený.

software-install.log – textový protokol poslednej vzdialenej inštalácie vykonanej pomocou ESET Management Agenta.

trace.log – podrobná správa o celkovej aktivite ESET Management Agenta vrátane chýb, ktoré boli zaznamenané.


note

Na povolenie úplného zapisovania ESET Management Agenta do súboru trace.log vytvorte prázdny súbor s názvom traceAll bez prípony v rovnakom priečinku ako trace.log a následne reštartujte počítač, aby sa reštartovala služba ESET Management Agent.

status.html – tabuľka zobrazujúca aktuálny stav komunikácie (synchronizácie) medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom. Protokol tiež obsahuje HTTP Proxy konfiguráciu, zoznam aplikovaných politík (vrátane aplikovaných vylúčení) a zoznam dynamických skupín, ku ktorým patrí zariadenie.


note

Odporúčame, aby ste si prečítali náš článok Databázy znalostí o používaní súboru status.html na riešenie problémov s pripojením agenta.

 

Medzi najčastejšie chyby, ktoré môžu brániť komunikácii ESET Management Agenta s ESET PROTECT Serverom, patria:

Vaša sieť nie je nastavená správne. Uistite sa, že počítač, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server, môže komunikovať s pracovnými stanicami, kde je nainštalovaný ESET Management Agent.

Pre váš ESET PROTECT Server nie je nastavený port 2222.

DNS nepracuje správne alebo sú porty blokované firewallom. Pozrite si náš zoznam portov používaných nástrojom ESET PROTECT alebo si prečítajte náš článok databázy znalostí: Ktoré porty a adresy treba povoliť, ak používam firewall od iného výrobcu?

Je použitý chybne vygenerovaný certifikát obsahujúci nesprávne alebo neúplné údaje, ktoré nezodpovedajú verejnému kľúču certifikačnej autority ESET PROTECT Servera. Pre vyriešenie tohto problému vytvorte nový certifikát ESET Management Agenta.