Lokálne nasadenie agenta

Táto metóda nasadzovania je určená na lokálne inštalácie. Prvým krokom je vytvorenie alebo stiahnutie inštalačného balíka. Tento balík je následne sprístupnený pomocou zdieľaného priečinka, USB kľúča alebo e-mailu.


important

Inštalačný balík musí byť na klientskom zariadení nainštalovaný správcom alebo používateľom s oprávneniami správcu.


note

Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach môžete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO alebo SCCM.

Sú dostupné tri spôsoby lokálneho nasadenia:

Vytvorenie inštalátora agenta (obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET) (iba Windows)

Vytvorenie inštalačného skriptu agenta (Windows, Linux, macOS)

Stiahnutie agenta z webovej stránky spoločnosti ESET (Windows, Linux, macOS)

Povolenia na lokálne nasadenie agenta

Podrobný postup, ako používateľovi udeliť povolenia na lokálne nasadenie ESET Management Agenta, nájdete v tomto príklade.


note

Pri vytváraní inštalátorov agenta bude používateľ pracovať s certifikátmi. Používateľ musí mať povolenie na použitie Certifikátov s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty. Používateľ bude môcť nasadzovať ESET Management Agenta len v prípade, že mu bolo pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorou je podpísaný samotný certifikát servera. Informácie o tom, ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám, nájdete v tomto príklade.  Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.