ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Najčastejšie otázky

Zoznam otázok

1.Ako vyriešim chybové hlásenie „Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom Nepripojený“?

2.Na čo slúži skupina „Stratené a nájdené“?

3.Ako vytvorím dvojitý aktualizačný profil?

4.Ako obnovím informácie na konkrétnej stránke alebo v sekcii bez toho, aby som obnovil celé okno/kartu prehliadača?

5.Ako spustiť tichú inštaláciu ESET Management Agenta?

6.RD Sensor nedetegoval všetky klientske zariadenia v sieti.

7.Ako vynulujem počet aktívnych detekcií zobrazených v ESET PROTECT po vykonaní liečenia detekcií?

8.Je možné pre interval pripojenia ESET Management Agenta k Serveru použiť CRON výraz?

9.Ako vytvorím novú dynamickú skupinu pre automatické nasadenie?

10. Aký je formát súboru pre importovanie zoznamu počítačov do ESET PROTECT?

11. Ktoré certifikáty tretích strán môžu byť použité na podpísanie ESET PROTECT certifikátov?

12. Ako vynulujem heslo správcu pre Web Console (heslo zadané pri počiatočnom nastavení na operačnom systéme Windows)?

13. Ako vynulujem heslo správcu pre Web Console (heslo zadané pri počiatočnom nastavení na operačnom systéme Linux)?

14. Ako postupovať v prípade, že nástroj RD Sensor nedeteguje žiadne zariadenia v sieti?

15. Prečo sa v sekcii Šablóny dynamických skupín nezobrazujú žiadne položky?

16. Prečo sa v sekcii Riadiaci panel nezobrazujú žiadne informácie?

17. Ako môžem aktualizovať svoj bezpečnostný produkt ESET?

18. Ako môžem zmeniť príponu adresy Web Console?


 

Ako vyriešim chybové hlásenie „Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom Nepripojený“?

Uistite sa, že služba ESET PROTECT Server (prípadne Microsoft SQL Server) je spustená. Ak nie, spustite ju. Ak je spustená, reštartujte túto službu, obnovte stránku Web Console a skúste sa znova prihlásiť. Viac informácií nájdete v kapitole Riešenie problémov – Web Console.

 

Na čo slúži skupina „Stratené a nájdené“?

Počítače, ktoré sa pripájajú na ESET PROTECT Server, ale nie sú zaradené v žiadnej inej statickej skupine, sú automaticky zobrazené v skupine Stratené a nájdené. S touto skupinou a počítačmi v nej môžete pracovať tak, ako s ktoroukoľvek inou statickou skupinou. Túto skupinu je možné premenovať alebo presunúť do inej skupiny, avšak nie je možné ju odstrániť.

 

Ako vytvorím dvojitý aktualizačný profil?

Podrobné inštrukcie nájdete v našom článku databázy znalostí.

 

Ako obnovím informácie na konkrétnej stránke alebo v sekcii bez toho, aby som obnovil celé okno/kartu prehliadača?

Kliknite na možnosť Obnoviť v kontextovom menu v pravom hornom rohu danej sekcie stránky.

 

Ako spustiť tichú inštaláciu ESET Management Agenta?

Pomocou nasledujúcich metód môžete vykonať tichú inštaláciu:

GPO alebo SCCM skript

Úloha nasadenia agenta

ESET Remote Deployment Tool

 

RD Sensor nedetegoval všetky klientske zariadenia v sieti.

RD Sensor načúva v sieti pasívne. Ak počítač nekomunikuje, nemôže byť zachytený pomocou nástroja RD Sensor. Skontrolujte nastavenia DNS a uistite sa, že nenastala chyba v DNS lookup, ktorá by bránila komunikácii.

 

Ako vynulujem počet aktívnych detekcií zobrazených v ESET PROTECT po vykonaní liečenia detekcií?

Pre vynulovanie počtu aktívnych detekcií je potrebné cez ESET PROTECT na cieľovom počítači spustiť hĺbkovú kontrolu. Ak ste liečenie detekcie vykonali manuálne, môžete ju označiť za vyriešenú.

 

Je možné pre interval pripojenia ESET Management Agenta k Serveru použiť CRON výraz?

Áno, parameter P_REPLICATION_INTERVAL prijíma hodnoty zadefinované prostredníctvom CRON výrazu.

Štandardný výraz „R R/20 * * * ? *“ znamená pripájanie v náhodnej sekunde (R=0-60) každých 20 minút (napríklad 3, 23, 43 alebo 17,37,57). Použitie náhodných hodnôt zabezpečí vyvažovanie záťaže, keďže sa každý ESET Management Agent bude pripájať na server v rozdielnom čase. Ak je použitý presný CRON výraz, napríklad „0 * * * * ? *“, všetky agenty s týmto nastavením sa budú na server pripájať v rovnakom čase (každú minútu v čase :00), čo môže spôsobiť vyťaženie siete a servera v danom čase. Viac informácií nájdete v kapitole CRON výraz.

 

Ako vytvorím novú dynamickú skupinu pre automatické nasadenie?

Podrobné inštrukcie nájdete v našom článku databázy znalostí.

 

Aký je formát súboru pre importovanie zoznamu počítačov do ESET PROTECT?

Súbor musí obsahovať riadky v nasledujúcej podobe:

All\Group1\GroupN\Computer1
All\Group1\GroupM\ComputerX
All (Všetko) je požadovaný názov koreňovej skupiny.

 

Ktoré certifikáty tretích strán môžu byť použité na podpísanie ESET PROTECT certifikátov?

Na podpísanie certifikátov je možné použiť len certifikačné autority (alebo sprostredkujúce certifikačné autority) s kľúčovým príznakom 'keyCertSign' a obmedzením 'keyUsage'. To znamená, že s nimi možno podpísať iné certifikáty.

 

Ako vynulujem heslo správcu pre Web Console (heslo zadané pri počiatočnom nastavení na operačnom systéme Windows)?

Zmena tohto hesla je možná pri opätovnom spustení inštalátora a zvolení možnosti Opraviť. Môže byť vyžadované aj heslo k ESET PROTECT databáze, ak ste nepoužili Windows Authentication pri vytvorení databázy. Viac informácií nájdete v tomto článku databázy znalostí.


important

Pri vykonávaní opráv je potrebné zvýšiť pozornosť, pretože niektoré opravy môžu viesť k vymazaniu uložených údajov.

Obnova hesla deaktivuje dvojúrovňové overovanie.

 

Ako vynulujem heslo správcu pre Web Console (heslo zadané pri počiatočnom nastavení na operačnom systéme Linux)?

Ak je v ESET PROTECT ďalší používateľský účet s dostatočnými oprávneniami, mali by ste byť schopný cez tento účet vynulovať a znovu nastaviť heslo správcovského účtu. Ak je správcovský účet jediným účtom v systéme (ako je to po inštalácii), heslo nie je možné vynulovať. Viac informácií nájdete v tomto článku databázy znalostí.

 

Ako postupovať v prípade, že nástroj RD Sensor nedeteguje žiadne zariadenia v sieti?

Ak je váš operačný systém zachytený ako sieťové zariadenie, nástroj RD Sensor ho nenahlási do ESET PROTECT ako počítač. Sieťové zariadenia (tlačiareň, router) sú odfiltrované. RD Sensor bol kompilovaný s knižnicou libpcap version 1.3.0, uistite sa teda, že máte v systéme nainštalovanú túto verziu. Uistite sa, že je táto verzia nainštalovaná na vašom počítači. Ak je RD Sensor nainštalovaný na virtuálnom počítači, je nutné sieťový adaptér nastaviť do režimu Bridged. Ak sú tieto požiadavky splnené a chyba pretrváva, spustite nástroj nmap na detegovanie operačných systémov (http://nmap.org/book/osdetect-usage.html), aby ste zistili, či je možné detegovať operačný systém na vašom počítači.

 

Prečo sa v sekcii Šablóny dynamických skupín nezobrazujú žiadne položky?

Daný používateľ pravdepodobne nemá pridelené príslušné povolenia. Používatelia môžu šablóny vidieť len v prípade, že sú zahrnuté v statickej skupine, v ktorej má používateľ pridelené povolenia aspoň na čítanie pre Šablóny dynamických skupín.

 

Prečo sa v sekcii Riadiaci panel nezobrazujú žiadne informácie?

Daný používateľ pravdepodobne nemá pridelené príslušné povolenia. Používateľovi sa informácie v sekcii Riadiaci panel zobrazia len za predpokladu, že mu boli pridelené povolenia na prístup k Počítačom a k Riadiacemu panelu. Pozrite si tento príklad vytvorenia a pridelenia sady povolení.

 

Ako môžem aktualizovať svoj bezpečnostný produkt ESET?

Na aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET je potrebné použiť úlohu Inštalácia softvéru a vybrať produkt, ktorý bude aktualizovaný.

 

Ako môžem zmeniť príponu adresy Web Console?

Ak je vaša Web Console adresa napr. 10.1.0.5/era a chcete zmeniť príponu era, nikdy nemeňte názov samotného priečinka. Zmena adresy sa neodporúča, ak je to však nutné, vytvorte odkaz s odlišným názvom v priečinku webapps.

Napríklad, na Linuxe alebo virtuálnom zariadení môžete použiť nasledujúci príkaz:
ln -sf /var/lib/tomcat/webapps/era/ /var/lib/tomcat/webapps/esmc

Po spustení tohto príkazu v termináli bude vaše rozhranie Web Console dostupné tiež na adrese 10.1.0.5/esmc (IP adresu nahraďte vlastnou).