Aktualizácia komponentov tretích strán

Okrem súčastí vyvinutých spoločnosťou ESET využíva ESET PROTECT aj komponenty tretích strán. Tie sa môžu postupom času stať zastaranými a vyžadovať manuálnu aktualizáciu.

Neaktuálne komponenty tretích strán si môžete v ESET PROTECT Web Console zobraziť kliknutím na Rýchle odkazy > Neaktuálne súčasti.

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT nereportuje neaktuálne súčasti tretích strán.

ESET PROTECT reportuje staršie verzie než tie, ktoré sú uvedené nižšie, ako neaktuálne:

Súčasť tretích strán:

Verzia:

Microsoft SQL Server

2019 (build 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

Operačný systém2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Zistite, akú verziu a vydanie nástroja SQL Server Database Engine používate a nainštalujte najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu.

2 ESET PROTECT nereportuje neaktuálny operačný systém Linux.

Pri aktualizácii komponentov tretích strán postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Databázový server

Operačný systém

Apache Tomcat

Java Runtime Environment (JRE)

Apache HTTP Proxy