ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Aktualizácia komponentov tretích strán

Okrem súčastí vyvinutých spoločnosťou ESET využíva ESET PROTECT aj komponenty tretích strán. Tie sa môžu postupom času stať zastaranými a vyžadovať manuálnu aktualizáciu.

Neaktuálne komponenty tretích strán si môžete v ESET PROTECT Web Console zobraziť kliknutím na Rýchle odkazy > Neaktuálne súčasti.

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT nereportuje neaktuálne súčasti tretích strán.

ESET PROTECT reportuje staršie verzie než tie, ktoré sú uvedené nižšie, ako neaktuálne:

Súčasť tretích strán:

Verzia:

Microsoft SQL Server

2019 (build 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

Operačný systém2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Zistite, akú verziu a vydanie nástroja SQL Server Database Engine používate a nainštalujte najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu.

2 ESET PROTECT nereportuje neaktuálny operačný systém Linux.

Pri aktualizácii komponentov tretích strán postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Databázový server

Operačný systém

Apache Tomcat

Java Runtime Environment (JRE)

Apache HTTP Proxy