ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vytvorenie novej skupiny používateľov

Kliknite na možnosť Používatelia počítača > gear_icon a vyberte možnosť add_new_default Nová skupina používateľov.

Základné

Zadajte Názov a Popis (voliteľné) pre novú skupinu používateľov. Štandardne je nadradenou skupinou skupina, ktorú ste označili pri vytváraní novej skupiny používateľov. Ak chcete zmeniť nadradenú skupinu, kliknite na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a označte príslušnú nadradenú skupinu zo stromovej štruktúry. Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej skupiny používateľov.

add_new_user_group

Tejto skupine používateľov môžete prideliť špecifické povolenia v sekcii Prístupové práva pomocou Sád povolení (pozrite si sekciu Skupiny používateľov). Vďaka tomu môžete upresniť, ktorí konkrétni používatelia ESET PROTECT Web Console budú môcť spravovať ktoré konkrétne skupiny používateľov. V prípade potreby môžete používateľom dokonca pomocou politík zakázať prístup k určitým funkciám ESET PROTECT. Títo používatelia budú teda spravovať len skupiny používateľov.