ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Úprava používateľov

V tejto sekcii môžete upraviť podrobnosti o používateľovi, ako napr. základné informácie a priradené počítače.


note

Pri vykonávaní úlohy Synchronizácia používateľa na používateľoch, ktorí majú špecifikované vlastné atribúty, nastavte pre funkciu Riešenie kolízií pri vytváraní používateľov možnosť Preskočiť. Ak tento krok nevykonáte, používateľské údaje budú prepísané údajmi z vášho Active Directory.

 

Základné

Ak ste na vytvorenie používateľa použili úlohu Synchronizácia používateľa a niektoré polia ostali nevyplnené, môžete ich vyplniť manuálne podľa požiadaviek.

V tejto časti môžete upraviť podrobnosti o používateľovi, ako napríklad:

Meno používateľa a Popis – len na informačné účely.

ZnačkyUpravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

E-mailová adresa – adresa, ktorá môže byť použitá ako adresa príjemcu na doručovanie oznámení.

Telefón a Kancelária alebo umiestnenie – len na informačné účely.

SID – môže súvisieť s viacerými funkciami ESET PROTECT, ktoré vyžadujú tento AD údaj (napr. režim prepísania politiky na koncovom zariadení).

add_new_use_edit01

Vlastné atribúty

Môžete upraviť už existujúce vlastné atribúty alebo vytvoriť nové. Ak si želáte pridať nové atribúty, kliknite na možnosť Pridať nový a vyberte si z nasledujúcich kategórií:

Wi-Fi účty: Profily môžu byť použité na odosielanie podnikových Wi-Fi nastavení priamo na spravované zariadenia.

VPN účty: Môžete nastaviť VPN spolu s povereniami, certifikátmi a ďalšími potrebnými informáciami na účely sprístupnenia VPN pre používateľov.

E-mailové účty: Táto možnosť sa používa pre akýkoľvek e-mailový účet, ktorý používa IMAP alebo POP3 špecifikácie. Ak používate Exchange Server, použite Exchange ActiveSync nastavenia nižšie.

Exchange účty: Ak vaša spoločnosť používa Microsoft Exchange, môžete vytvoriť všetky nastavenia priamo tu a tým pádom ušetriť čas potrebný pre nastavenie prístupu používateľom do pošty, kalendára a kontaktov.

LDAP (alias atribútu): Táto možnosť je obzvlášť užitočná v prípade, ak vaša spoločnosť využíva v rámci kontaktov LDAP. Môžete namapovať polia kontaktu k príslušným iOS poliam kontaktu.

CalDAV: Táto sekcia obsahuje nastavenia pre akýkoľvek kalendár, ktorý využíva CalDAV špecifikácie.

CardDAV: Táto možnosť je určená pre kontakty, ktoré sú synchronizované prostredníctvom CardDAV špecifikácie. Podrobnosti potrebné pre synchronizáciu môžu byť špecifikované tu.

Odoberaný kalendár: Po nastavení CalDAV kalendárov tu môžete definovať prístup ku kalendárom ostatných, avšak tento prístup je len načítanie.

Z niektorých polí sa stane atribút, ktorý môže byť použitý pri vytváraní politiky pre mobilné zariadenie iOS ako premenná (zástupný symbol). Napríklad, prihlásenie ${exchange_login/exchange} alebo e-mailová adresa ${exchange_email/exchange}.

add_new_use_edit02

Priradené počítače

Tu môžete vybrať jednotlivé zariadenia. Toto je možné vykonať pomocou funkcie Pridať počítače. Budú zobrazené všetky statické a dynamické skupiny, ako aj členy týchto skupín. Pre výber použite začiarkavacie políčka a kliknite na OK.


important

V rámci jednej operácie je možné používateľovi priradiť najviac 200 počítačov.

assigned_computers