Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Importowanie grup statycznych

Pliki wyeksportowane z grup statycznych można zaimportować ponownie do konsoli internetowej ESET PROTECT i dołączyć je do istniejącej struktury grup.

admin_Import_static_groups

1.Kliknij pozycję Komputery i wybierz dowolną grupę statyczną.

2.Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję import_default Importuj.

3.Kliknij opcję Przeglądaj i przejdź do pliku .txt.txt.

4.Wybierz plik grupy i kliknij opcję Otwórz. Nazwa pliku zostanie wyświetlona w polu tekstowym.

5.W celu rozwiązania konfliktów wybierz jedną z poniższych opcji:

Nie twórz ani nie przenoś żadnych urządzeń, jeśli te same wpisy zostały znalezione w innym miejscu.

Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, komputery te są pomijane i nie są importowane. Wyświetlana jest odpowiednia informacja.

Przenieś istniejące urządzenia, jeśli jeszcze nie istnieją na importowanych ścieżkach. Jeśli to możliwe, zachowaj tylko zarządzane urządzenia na tej samej ścieżce.

Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, konieczne jest przeniesienie komputerów do innych grup statycznych przed ich zaimportowaniem. Po zaimportowaniu komputery te zostaną przeniesione z powrotem do grup wyjściowych, z których zostały przeniesione.

Duplikuj istniejące urządzenia, jeśli jeszcze nie istnieją na importowanych ścieżkach.

Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, duplikaty tych komputerów zostaną utworzone w ramach tej samej grupy statycznej. Przy komputerze oryginalnym wyświetlane będą wówczas pełne informacje, a przy duplikacie wyłącznie nazwa komputera.

6.Kliknij opcję Importuj w celu zaimportowania grupy statycznej wraz zawartymi w niej komputerami.