Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupy statyczne

Grupy statyczne mają następujące przeznaczenie:

Organizowanie urządzeń oraz tworzenie hierarchii grup i podgrup

Organizowanie obiektów

Funkcjonowanie jako grupy domowe użytkowników

Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień aktualnie aktywnego użytkownika.


example

Przykładowy scenariusz:

Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako Grupa domowa dla zadania klienta.

Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.

Grupy statyczne można tworzyć wyłącznie ręcznie. Urządzenia można przenosić do tych grup ręcznie. Każdy komputer lub urządzenie mobilne może należeć tylko do jednej grupy statycznej. Zarządzanie grupami statycznymi jest dostępne za pośrednictwem czynności związanych z grupami.

Istnieją dwie domyślne grupy statyczne:

Wszystkie — jest to grupa główna obejmująca wszystkie urządzenia w sieci serwera ESET PROTECT. Grupa ta domyślnie zawiera wszystkie obiekty utworzone przez administratora. Jest ona zawsze wyświetlana i nie można zmienić jej nazwy. Dostęp do tej grupy umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich podgrup, dlatego należy zachować ostrożność podczas nadawania takich uprawnień.

Zgubione i znalezione — jest to grupa podrzędna grupy Wszystkie. Każdy nowy komputer nawiązujący pierwsze połączenie z serwerem ESET PROTECT zostaje automatycznie wyświetlony w tej grupie. Nazwę tej grupy można zmienić, a samą grupę można skopiować, jednak nie można jej usunąć ani przenieść.

Aby przenieść komputer do innej grupy statycznej, kliknij go, wybierz move_default Przenieś do grupy > wybierz docelową grupę statyczną i kliknij przycisk OK.


important

Grupę statyczną można usunąć wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

Użytkownik ma uprawnienia zapisu w odniesieniu do grupy

Grupa jest pusta

Jeśli w grupie statycznej nadal znajdują się obiekty, operacja usuwania zakończy się niepowodzeniem. W każdym menu z obiektami (np. Instalatory) znajduje się przycisk filtru Grupa dostępu.

access_group Kliknięcie opcji Wybierz umożliwia wybranie grupy statycznej, co powoduje wyświetlanie w widoku wyłącznie obiektów należących do danej grupy. Korzystając z widoku filtrowanego, użytkownik może łatwiej przeprowadzać działania w odniesieniu do obiektów z jednej grupy.