Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Grupy

Grupy można traktować jak foldery służące do kategoryzacji komputerów i innych obiektów.

W przypadku komputerów i urządzeń można korzystać z grup wstępnie zdefiniowanych oraz szablonów grup, a także tworzyć nowe grupy. Istnieje możliwość dodawania komputerów klienckich do grup. Ułatwia to tworzenie i utrzymywanie struktury komputerów zgodnej z uznaniem użytkownika. Komputery można dodawać do grupy statycznej.

Zarządzanie grupami statycznymi odbywa się ręcznie, natomiast grupy dynamiczne są porządkowane automatycznie na podstawie określonych kryteriów zawartych w szablonie. Gdy komputery są już umieszczone w grupach, do grup tych można przypisywać polityki, zadania oraz ustawienia. Dana polityka, zadanie lub ustawienie są następnie stosowane w odniesieniu do wszystkich elementów należących do danej grupy. Istnieją dwa typy grup klientów:

Grupy statyczne

Grupy statyczne to grupy wybranych komputerów klienckich i innych obiektów. Komputery należące do tych grup mają charakter statyczny i można je dodawać lub usuwać wyłącznie ręcznie, a nie na podstawie kryteriów dynamicznych. Obiekt może należeć tylko do jednej grupy statycznej. Usunąć można wyłącznie grupę statyczną, która nie zawiera żadnych obiektów.

Grupy dynamiczne

Grupy dynamiczne to grupy urządzeń (nie obiektów, takich jak zadania czy polityki), które stają się elementami grupy po spełnieniu określonych kryteriów. Jeśli urządzenie klienckie nie spełnia tych kryteriów, zostaje usunięte z grupy. Komputery spełniające kryteria są dodawane do grupy automatycznie (stąd określenie „dynamiczna” w nazwie grupy).

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok nazwy grupy, aby wyświetlić dostępne czynności dotyczące grupy i szczegóły grupy.

Komputery należące do danej grupy są wyświetlane w prawym okienku.