Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Eksportowanie grup statycznych

Eksportowanie listy komputerów należących do struktury serwera ESET PROTECT jest proste. Można wyeksportować listę i zachować ją jako kopię zapasową, którą można zaimportować w przyszłości, na przykład w celu przywrócenia struktury grupy.


note

W grupach statycznych musi znajdować się co najmniej jeden komputer. Nie można wyeksportować pustej grupy.

1.Przejdź do obszaru Komputery i wybierz grupę statyczną, którą chcesz wyeksportować.

2.Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję icon_export Eksportuj.

admin_export_static_group

3.Jeśli wybrana grupa statyczna zawiera podgrupy z komputerami, można również wyeksportować komputery z podgrup.

export_computers_from_subgroups

4.Plik zostanie zapisany w formacie .txt.


note

Nie ma możliwości eksportowania grup dynamicznych, ponieważ te grupy są jedynie łączami do komputerów tworzonymi na podstawie kryteriów ustalonych w szablonach grup dynamicznych.