ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Detaily uživatele a akce nad uživateli

Pro správu uživatele na něj klikněte a v zobrazeném kontextovém menu si vyberte jednu z níže dostupných akcí:

Akce

details_default Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detaily uživatele.

audit_log Audit log – kliknutím si zobrazíte Audit Log pro všechny uživatele.

selected_user Audit log pro vybraného uživatele – kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybraného uživatele.

icon_tags ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

change_default Přiřadit sady oprávnění - kliknutím uživateli přiřadíte sadu oprávnění.

edit_default Změnit – kliknutím upravíte nastavení uživatele.

delete_default Odstranit – kliknutím odstraníte vybraného uživatele.

 

Dvoufaktorová autentifikace

apply_default Zapnout – kliknutím uživateli aktivujete dvoufaktorovou autentifikaci.

remove_default Vypnout – kliknutím uživateli deaktivujete dvoufaktorovou autentifikaci.

restart_default Obnovit – kliknutím uživateli resetujete nastavení dvoufaktorové autentifikace.

unlock_default Odemknout – pokud došlo k uzamčení uživatelského účtu, kliknutím uživateli odemknete účet.

 

Přístupová oprávnění

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout – kliknutím přesunete uživatele do jiné statické skupiny.

 

user_actions

Detaily uživatele

Detaily uživatele jsou rozděleny do dvou sekcí:

Přehled – v této části jsou dostupné obecné informace o uživateli. Pro správu uživatele využijte tlačítka Akce a Dvoufaktorová autentifikace umístěná v dolní části obrazovky.

Sady oprávnění – v této části naleznete seznam sad oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Pro jejich správu klikněte na danou sadu oprávnění.