ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přístupová oprávnění

Pomocí přístupových oprávnění můžete uživatelům povolit/zakázat přístup k jednotlivým částem ESET PROTECT Web Console.

Bezpečnostní model

Níže uvádíme vysvětlení klíčových výrazů používaných v bezpečnostním modelu:

Výraz

Vysvětlení

Domovská skupina

Domovská skupina je skupina, do které se ukládají objekty (zařízení, úlohy, šablony, politiky, …) vytvořené uživatelem. Každý uživatel má definován pouze jednu domovskou skupinu.

Objekt

Objekty jsou umístěné ve statických skupinách. Přístup k objektům závisí na tom, zda má uživatel přístup do dané skupiny. Snadno tak můžete přístup přidělit dalšímu uživateli (například v době dovolené). Jedinou výjimku představují serverové úlohy a oznámení, které využívají koncept "executing user" (úlohy a oznámení jsou spouštěny pod uživatelským účtem).

Přístup skupiny

Prostřednictvím této funkce si pohodlně zobrazíte objekty, které se nachází v konkrétní skupině.

Administrator

Uživatel, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má přiřazena administrátorská oprávnění, je plnohodnotný administrátor.

Přístupové oprávnění

Oprávnění pro přístup k objektu nebo spouštění úloh. Kompletní seznam přístupových oprávnění a funkcí naleznete v této kapitole.

Sada oprávnění

Sada oprávnění reprezentuje oprávnění přiřazená uživateli definující přístup k částem ESET PROTECT Web Console. Sady oprávnění definují jaké funkce ESET PROTECT Web Console uživatel uvidí, a ke kterým nebude mít přístup. Uživateli můžete přiřadit libovolné množství sad oprávnění. Oprávnění se aplikují vždy na objekty umístěné v definovaných statických skupinách. Skupiny, na které se oprávnění aplikuje, definujete v sadě oprávnění v sekci Statické skupiny.

Funkce

Funkce je typ objektu nebo akce. Přístup můžete definovat na těchto úrovních: Čtení, Zápis, Použít. Kombinaci těchto funkcí aplikovaných na skupinu se říká sada oprávnění.

Vzorové příklady

Napříč administrátorskou příručkou uvádíme příklady pro práci s přístupovými oprávněními. Níže uvádíme jejich seznam:

Jak duplikovat politiky

Rozdíl mezi Použít a Zápis

Jak nastavit oprávnění administrátorům ve firmě s více pobočkami

Jak sdílet objekty prostřednictvím jejich duplikování

Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům

Jak povolit administrátorovi vytvoření instalačních balíčků

Jak odebrat oznámení

Jak vytvořit politiky

Umožnit administrátorovi přístup pro zobrazení všech politik

Jak sdílet licenci mezi všemi administrátory