ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Správa oprávnění

manage_permission_sets

Pro správu sady oprávnění na ní klikněte a v zobrazeném kontextovém menu si vyberte jednu z níže dostupných akcí:

Sada oprávnění

details_default Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detaily sadu oprávnění.

audit_log Audit logkliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_tags ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit – kliknutím upravíte sadu oprávnění.

duplicate_default Duplikovat – kliknutím vytvoříte kopii existující sady oprávnění, a můžete ji použít jako základ při vytváření nové sady oprávnění. Kopie se vytvoří v domovské skupině uživatele, který ji vytvářel.

delete_default Odstranit – kliknutím odstraníte vybranou sadu oprávnění.

 

Přiřazení

icon_domain_users Zobrazit nativní uživatele – kliknutím zobrazíte seznam nativních uživatelů, kteří mají danou sadu oprávnění přiřazenou.

icon_user_group Zobrazit namapované bezpečnostní skupiny – kliknutím zobrazíte seznam namapovaných doménových bezpečnostních skupin, které mají danou sadu oprávnění přiřazenou.

 

Přístupová oprávnění

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout – kliknutím přesunete vybranou sadu oprávnění do jiné statické skupiny.

 


warning

Všechny předdefinované sady oprávnění mají přiřazen přístup k nejnadřazenější statické skupině Všechny zařízení. Při přiřazování těchto oprávnění uživatelům buďte opatrní. Uživatel tak získá přístup ke všem objektům v ESET PROTECT.

Vytvoření nebo úprava sady oprávnění

Pro vytvoření nové sady oprávnění klikněte na tlačítko Nová. Chcete-li upravit existující sadu oprávnění, klikněte na požadovanou a v kontextovém menu vyberte možnost Změnit.

Obecné

Zadejte název nové sady (vyžadované nastavení). Volitelně zadejte popis a vyberte štítky.

Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

Statické skupiny

Kliknutím na Vybrat můžete přidat jednu nebo více statických skupin, pro které bude sada platná (případně si vytvořte novou skupinu. Na objekty umístěné ve vybraných statických skupinách se aplikují oprávnění definovaná v sekci Funkce.

Funkce

Vyberte jednotlivé součásti Web Console, ke kterým chcete uživateli přidělit přístup. Uživatel s daným oprávněním bude mít přístup k souvisejícím úlohám. Oprávnění můžete definovat až na konkrétní typy klientských a serverových úloh. K dispozici jsou čtyři předdefinované sady funkcí. Použijte jednu z nich nebo oprávnění definujte ručně.

Přidělením oprávnění Zápis automaticky přidělení oprávnění Použít a Čtení. Přidělením oprávnění Použít automaticky přidělení oprávnění Čtení.

Skupiny uživatelů

Vyberte jednu nebo více skupin uživatelů, jejichž parametry se mohou použít v politice (například pro ESET Mobile Device Management pro Apple iOS nebo režim dočasné změny nastavení).

Uživatelé

V této části vyberte uživatele, kterým chcete sadu přiřadit. Seznam dostupných uživatelů naleznete v levé části. Vyberte konkrétní uživatele nebo pro výběr všech klikněte na tlačítko Přidat vše. Vpravo je uveden seznam uživatelů, kterým sadu přiřadíte. Tato akce není nezbytně nutná, vytvořenou sadu můžete uživateli přiřadit později.

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření sady oprávnění dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Sada oprávnění se vytvoří v domovské skupině uživatele, které ji vytvářel.

Pro vytvoření kopie upravované sady oprávnění klikněte na tlačítko Uložit jako. Následně budete vyzváni k zadání názvu nové sady oprávnění.