Serwer SMTP

W programie ESET PROTECT dostępna jest funkcja automatycznego wysyłania wiadomości e-mail z raportami i powiadomieniami. Włącz opcję Użyj serwera SMTP, kliknij Więcej > Ustawienia serwera > Ustawienia zaawansowane > Serwer SMTP i skonfiguruj następujące ustawienia:

Hosta — nazwa hosta lub adres IP serwera SMTP.

Port — dla serwera SMTP domyślnie używany jest port 25, jednak to ustawienie można zmienić, gdy serwer SMTP korzysta z innego portu.

Nazwa użytkownika — jeśli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia, podaj nazwę konta użytkownika serwera SMTP (bez nazwy domeny).

Hasło — hasło powiązane z kontem użytkownika serwera SMTP.

Typ zabezpieczenia połączenia — podaj typ połączenia. Wartość domyślna to Niezabezpieczony, jednak w przypadku gdy na serwerze SMTP dozwolone są połączenia zabezpieczone, wybierz ustawienie TLS lub STARTTLS. Jeśli chcesz, aby połączenie było bezpieczniejsze, użyj rozszerzenia STARTTLS lub SSL/TLS, w którym do komunikacji szyfrowanej używany jest osobny port.

Typ uwierzytelniania — ustawienie domyślne to Brak uwierzytelniania. Jednak z listy rozwijanej można wybrać odpowiedni typ uwierzytelniania (np. Logowanie, CRAM-MD5, CRAM-SHA1, SCRAM-SHA1, NTLM lub Automatyczny).

Adres nadawcy — w tym polu można wpisać adres nadawcy, który będzie wyświetlany w nagłówkach wiadomości e-mail z powiadomieniami (w polu Od:)

Testuj serwer SMTP — ta opcja umożliwia sprawdzenie poprawności ustawień serwera SMTP. Kliknij pozycję Wyślij testową wiadomość e-mail, aby otworzyć wyskakujące okno. Wprowadź adres e-mail odbiorcy, po czym wiadomość testowa zostanie wysłana na ten adres za pośrednictwem serwera SMTP. Sprawdź, czy testowa wiadomość e-mail trafiła do skrzynki pocztowej odbiorcy.


example

Jako serwera SMTP można użyć usługi Gmail, jeśli masz konto Gmail. Użyj poniższych ustawień:

Ustawienie

Wartość

Użyj serwera SMTP

Prawda

Host

smtp.gmail.com

Port

465 (TLS) lub 587 (STARTTLS)

Nazwa użytkownika

Twój adres Gmail

Hasło

Twoje hasło Gmail

Typ zabezpieczenia połączenia

TLS lub STARTTLS

Typ uwierzytelniania

Automatic

Adres nadawcy

Twój adres Gmail

Jeśli wysyłanie wiadomości e-mail nie powiedzie się, może być konieczne zezwolenie na mniej bezpieczne aplikacje na koncie Gmail lub odblokowanie konta Gmail.