Automatyczne parowanie znalezionych komputerów

Jeśli w programie ESET PROTECT występuje większa liczba instancji tego samego komputera (na przykład po ponownym zainstalowaniu agenta ESET Management na komputerze klienckim, który jest już zarządzany), funkcja Automatycznie paruj znalezione komputery rozwiązuje tę kwestię, parując te instancje i tworząc z nich jedną. Powinno to wyeliminować konieczność ręcznej weryfikacji i sortowania znalezionych komputerów.

Parowanie działa na podstawie nazw hosta zgłaszanych przez agenta ESET Management i jeśli nie są one zaufane, zalecamy wyłączenie funkcji Automatycznie paruj znalezione komputery. Jeśli parowanie nie powiedzie się, komputer zostanie umieszczony w grupie Zgubione i znalezione. Zasada działania polega na tym, że po ponownej instalacji agenta na zarządzanym już komputerze, agent ESET Management zostaje automatycznie sparowany, a tym samym prawidłowo dołączony do struktury ESET PROTECT bez interwencji użytkownika. Ponadto do nowego agenta ESET Management od razu przypisywane są jego polityki i zadania.

Gdy funkcja ta jest wyłączona, komputery, które powinny znaleźć się w grupie Zgubione i znalezione zostaną sparowane z pierwszym znalezionym niezarządzanym komputerem (symbol zastępczy, ikona koła) znajdującym się w dowolnym miejscu w drzewie ESET PROTECT. Gdyby okazało się, że nie ma żadnego symbolu zastępczego o tej samej nazwie, komputer zostanie dodany do grupy Zgubione i znalezione.

Gdy funkcja ta jest włączona (domyślnie), komputery, które powinny znaleźć się w grupie Zgubione i znalezione zostaną sparowane z pierwszym znalezionym niezarządzanym komputerem (symbol zastępczy, ikona koła) znajdującym się w dowolnym miejscu drzewa ESET PROTECT. Gdyby okazało się, że nie ma żadnego symbolu zastępczego o tej samej nazwie, komputer zostanie sparowany z pierwszym znalezionym zarządzanym komputerem (alert lub ikona znacznika wyboru) znajdującym się w dowolnym miejscu drzewa ESET PROTECT. Jeśli to parowanie również zakończy się niepowodzeniem, komputer zostanie dodany do grupy Zgubione i znalezione.


note

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z automatycznego parowania, może je wyłączyć. Zawsze dostępna jest możliwość ręcznego weryfikowania i sortowania komputerów.