Rejestracja pojedyncza przy użyciu łącza lub kodu QR

Podczas rejestrowania urządzenia mobilnego przy użyciu łącza rejestracyjnego lub kodu QR potrzebny jest fizyczny dostęp do urządzenia. Ponadto w celu użycia kodu QR na urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie/skanowanie kodów QR.


note

W przypadku dużej liczby urządzeń mobilnych zalecamy skorzystanie z rejestracji przez e-mail.

1.Aby dodać nowe urządzenie mobilne, przejdź do sekcji Komputery lub Więcej > Grupy. Wybierz grupę statyczną, do której chcesz dodać urządzenie mobilne i kliknij opcje Dodaj nowe > Urządzenia mobilne > Rejestracja pojedyncza przy użyciu łącza lub kodu QR.

add_mobile_devices

2.Nazwa urządzenia — w tym polu wpisz nazwę urządzenia mobilnego (ta nazwa będzie wyświetlana na liście Komputery) i opcjonalnie podaj opis w polu Opis.

3.Użytkownik (opcjonalnie) — zalecamy przypisanie użytkownika do urządzenia mobilnego. Jest to wymagane w przypadku urządzeń z systemem iOS i opcjonalne w przypadku urządzeń z systemem Android.

4.Spowoduje to automatyczne wybranie Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi. W przypadku większej liczby Modułów zarządzania urządzeniami mobilnymi wybierz odpowiednią pozycję z listy, klikając nazwę FQDN. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.

5.Licencja (opcjonalnie) — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).

6.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie Urządzenia mobilne). W przypadku gdy grupa już istnieje, kliknij pozycję /Wszystko w celu otwarcia wyskakującego okna, w którym można wybrać grupę statyczną.

7.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

8.Po kliknięciu pozycji Dalej zostanie wyświetlone łącze rejestracyjne (adres URL) i kod QR. Wpisz ręcznie cały adres URL w przeglądarce na urządzeniu mobilnym (np. https://eramdm:9980/token, token będzie inny dla każdego urządzenia mobilnego) lub użyj innego sposobu, by wysłać ten adres URL do urządzenia mobilnego. Możesz również użyć kodu QR, który może okazać się wygodniejszy niż wpisywanie adresu URL, jednak wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym czytnika/skanera kodów QR.

individual_enroll

9.W celu dodania kolejnego urządzenia mobilnego kliknij opcję Zarejestruj następne. Konieczne będzie tylko wprowadzenie nazwy urządzenia oraz przypisanie użytkownika. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj instrukcje opisane w kroku 7. Po wygenerowaniu adresów URL i kodów QR na potrzeby rejestracji kliknij przycisk Zamknij, by wrócić do poprzedniego okna.

10. W celu przeprowadzenia rzeczywistej rejestracji urządzeń mobilnych wykonaj poniższe szczegółowe instrukcje:

oRejestracja urządzenia — system Android

oRejestracja urządzenia — system iOS