Indywidualna rejestracja jako właściciel urządzenia

Podczas rejestrowania urządzenia mobilnego Android przy użyciu kodu QR potrzebny jest fizyczny dostęp do urządzenia. Poza tym rejestracja jest możliwa tylko na urządzeniu po czyszczeniu/przywróceniu do ustawień fabrycznych lub zupełnie nowym.


note

Nie można użyć opcji Rejestracja przez e-mail do masowej rejestracji urządzeń Android jako właściciel urządzenia.

1.Aby dodać nowe urządzenie mobilne, przejdź do sekcji Komputery lub Więcej > Grupy. Wybierz grupę statyczną, do której chcesz dodać urządzenie mobilne i kliknij opcje Dodaj nowe > Urządzenia mobilne > Rejestracja pojedyncza jako właściciel urządzenia (tylko Android 7 lub nowszy).

add_mobile_devices_do

2.Nazwa urządzenia — w tym polu wpisz nazwę urządzenia mobilnego (ta nazwa będzie wyświetlana na liście Komputery).

3.Użytkownik (opcjonalnie) — zalecamy przypisanie użytkownika do urządzenia mobilnego. Jest to wymagane w przypadku urządzeń z systemem iOS i opcjonalne w przypadku urządzeń z systemem Android.

4.Spowoduje to automatyczne wybranie Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi. W przypadku większej liczby Modułów zarządzania urządzeniami mobilnymi wybierz odpowiednią pozycję z listy, klikając nazwę FQDN. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.

5.Licencja (opcjonalnie) — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).

6.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie „Urządzenia mobilne”). W przypadku gdy grupa już istnieje, kliknij pozycję /Wszystko w celu otwarcia wyskakującego okna, w którym można wybrać grupę statyczną.

7.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

8.Po kliknięciu pozycji Dalej zostanie wyświetlony Kod QR rejestracji.

individual_enroll_do

9.Należy wykonać następujące kroki na urządzeniu Android, aby przeprowadzić procedurę rejestracji.

10. W celu dodania kolejnego urządzenia mobilnego kliknij opcję Zarejestruj następne. Pojawi się nowa strona Dodaj urządzenie mobilne, która będzie zawierać wszystkie poprzednie dane w sekcji Ogólne. Konieczne będzie tylko wprowadzenie nazwy urządzenia oraz przypisanie użytkownika. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj instrukcje opisane w kroku 7. Po wygenerowaniu kodów QR na potrzeby rejestracji kliknij przycisk Zamknij, by wrócić do poprzedniego okna.