Zarządzanie wykryciami

threats_details

Kliknij nazwę wykrycia, aby wyświetlić panel boczny Podgląd wykryć po prawej stronie.

Aby zarządzać wykryciami, kliknij element i wybierz jedną z dostępnych czynności lub zaznacz pole wyboru dla jednego lub wielu elementów i użyj przycisków w dolnej części ekranu Wykrycia:

Skanuj komputery — uruchomienie zadania Skanowanie na żądanie na urządzeniu, z którego otrzymano zgłoszenie wybranego wykrycia.

details_default Pokaż szczegóły — patrz Szczegóły wykrycia.

oPrzegląd — sekcja Przegląd zawiera podstawowe informacje na temat wykrycia. W tej sekcji można zarządzać wykryciem przy użyciu różnych czynności (dostępne czynności są zależne od kategorii wykrycia) lub przejść do sekcji Szczegóły komputera, aby wyświetlić szczegóły dotyczące komputera, na którym nastąpiło wykrycie.

oLiczba wystąpień — sekcja Liczba wystąpień jest aktywna tylko w przypadku, gdy wykrycie zostało zgrupowane, zapewniając listę poszczególnych wystąpień wykrycia. Wszystkie wystąpienia tego samego wykrycia można oznaczyć jako rozwiązane/nierozwiązane.

Komputery — lista czynności, które można wykonać na komputerze, na którym znaleziono wykrycie. Lista jest taka sama, jak ta w sekcji Komputery.

audit_log Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_resolved Oznacz jako rozwiązane / icon_not_resolved Oznacz jako nierozwiązane — wykrycia można oznaczyć jako rozwiązane/nierozwiązane w tym miejscu lub w obszarze Szczegóły komputera.

play_default Uruchom zadanie — uruchom istniejące zadanie i utwórz element wyzwalający, aby zakończyć zadanie.

scan_default Ścieżka skanowania (dostępna wyłącznie dla icon_antiviruswykryć antywirusowych — pliki ze znanymi ścieżkami) — Utwórz zadanie Skanowanie na żądanie z określonymi ścieżkami i obiektami docelowymi.

icon_create_exclusion Tworzenie wyłączeń (dostępne tylko dla icon_antiviruswykryć programów antywirusowych i reguł IDS zaporyicon_firewall ) — tworzenie wykluczeń wykrywania.

Opcja icon_show_in_ei Pokaż w programie EI jest dostępna wyłącznie dla elementów programu icon_ei_alert Enterprise Inspector i umożliwia otwarcie szczegółów elementu bezpośrednio w konsoli internetowej ESET Enterprise Inspector.

icon_send_file Opcja Wyślij plik do EDTD jest dostępna tylko dla zablokowanych plikówicon_blocked. Plik można wysłać do analizy szkodliwego oprogramowania (ESET Dynamic Threat Defense) z konsoli internetowej ESET PROTECT. Szczegóły analizy pliku można wyświetlić w obszarze Przesłane pliki. Jeśli chcesz ręcznie przesłać inne pliki wykonywalne do analizy w ESET Dynamic Threat Defense, możesz to zrobić z poziomu produktu ESET Endpoint (wymagana jest licencja ESET Dynamic Threat Defense).