Odizoluj komputer od sieci

Zadanie Odizoluj komputer od sieci powoduje odizolowanie wybranych komputerów od sieci, a wszystkie połączenia oprócz połączeń wymaganych do prawidłowego działania produktów ESET zostaną zablokowane. Dozwolone są następujące połączenia:

komputer uzyskuje adres IP

komunikacja programu ekrn.exe, agenta ESET Management i agenta ESET Enterprise Inspector

logowanie do domeny


warning

Izolacja sieci jest zgodna tylko z produktami zabezpieczającymi firmy ESET (Endpoint Antivirus/Security i produkty zabezpieczające serwer) w wersji 7.2 lub nowszej.

Izolacja od sieci prawdopodobnie zakłóci normalne działanie komputerów i powinno być używane tylko w sytuacjach awaryjnych (na przykład jeśli na zarządzanym komputerze zostanie zidentyfikowany poważny problem z zabezpieczeniami). Izolację można zakończyć przy użyciu zadania klienta.

Aby utworzyć zadanie, kliknij kolejno pozycje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub kliknij odpowiednie urządzenie klienckie w obszarze Komputery i wybierz pozycję Nowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.


note

Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.