Zadania klienta

Zadania klienta można przypisać do grup lub pojedynczych komputerów. Utworzone zadanie jest wykonywane przy użyciu elementu wyzwalającego. Zadanie klienta może mieć więcej skonfigurowanych elementów wyzwalających. Zadania klienta są rozsyłane do klientów, gdy agenty ESET Management zainstalowane na klientach nawiązują połączenie z serwerem ESET PROTECT. Z tego powodu może minąć nieco czasu, zanim wyniki wykonania zadania zostaną przesłane do serwera ESET PROTECT. W celu skrócenia czasów wykonania zadań można zarządzać interwałem połączenia agenta ESET Management.

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

ct_drill_down

Pozwala utworzyć nowe zadanie klienta.

1.Aby utworzyć nowe zadanie klienta, kliknij kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub wybierz żądany typ zadania i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

2. W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

3.Skonfiguruj ustawienia zadania w sekcji Ustawienia.

4.Zweryfikuj wszystkie ustawienia zadania w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

5.Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający, aby utworzyć element wyzwalający dla zadania klienta, lub kliknij przycisk Zamknij i utwórz element wyzwalający później.