Szczegóły zadania

Kliknij zadanie i wybierz opcję Pokaż szczegóły, aby wyświetlić szczegóły zadania na następujących kartach:

Podsumowanie

Ta karta zawiera przegląd ustawień zadania.

Wykonania

Kliknij kartę Wykonania, aby przełączyć widok w celu wyświetlenia poszczególnych wyników wykonania. W przypadku zbyt dużej liczby wykonań można przefiltrować widok, aby ograniczyć liczbę wyników.

Karta Wykonania dla zadań klienta wyświetla listę komputerów z wybranym wynikiem (przy użyciu filtra). Kliknij opcję Dodaj filtr, aby filtrować wybrane wykonania według stanu:

Zaplanowanetak (zadanie klienta jest zaplanowane do wykonania), nie (wykonanie zadania klienta zostało zakończone).

Ostatni stanBrak informacji o stanie, Uruchomione, Zakończone, Niepowodzenie

Komputery z wynikiem innym niż wybrany nie będą wyświetlane. Można zmodyfikować filtr albo go wyłączyć, aby zobaczyć wszystkie komputery niezależnie od ich ostatniego stanu.

Można też przejść jeszcze dalej do szczegółów, na przykład wybierając opcję Historia, aby zobaczyć szczegóły wykonania zadania klienta, włącznie z godziną wystąpienia, bieżącym stanem, postępem i komunikatem diagnostycznym (jeżeli jest dostępny). Można kliknąć kartę Nazwa komputera lub Opis komputera i w razie konieczności podjąć dalsze działania albo wyświetlić Szczegóły komputera określonego klienta. Aby podjąć działania dla wielu komputerów, użyj pól wyboru do wybrania komputerów i kliknij przycisk Czynności.

ct_drill_down_history


note

Jeżeli w tabeli historii wykonań nie pojawiają się żadne wpisy, spróbuj ustawić dłuższy przedział czasu w filtrze wystąpienia.

W przypadku instalowania starszych produktów firmy ESET raport dotyczący zadania klienta będzie zawierać informację: Dostarczono zadanie do zarządzanego produktu.

Elementy wyzwalające

Karta Elementy wyzwalające jest dostępna tylko dla zadań klienta i wyświetla listę elementów wyzwalających dla wybranego zadania klienta. Aby zarządzać elementem wyzwalającym, kliknij element wyzwalający i wybierz jedną z następujących opcji:

edit_default Edytuj

Pozwala na edytowanie wybranego elementu wyzwalającego.

restart_default Uruchom ponownie jak najszybciej

Pozwala od razu (jak najszybciej) uruchomić ponownie zadanie klienta przy użyciu elementu wyzwalającego bez modyfikowania go.

delete_default Usuń

Powoduje całkowite usunięcie wybranego elementu wyzwalającego. Aby usunąć wiele elementów wyzwalających, zaznacz pola wyboru po lewej stronie i kliknij przycisk Usuń.

duplicate_default Zduplikuj

Umożliwia utworzenie nowego elementu wyzwalającego na podstawie wybranego elementu, duplikat wymaga podania nowej nazwy.

tasks_ct_details_triggers