Przypisywanie zadania klienta do grupy lub komputerów

Przeczytaj tutaj, jak przypisać zadanie klienta do grupy.

Zadania można przypisywać do komputerów na dwa sposoby.

1.W obszarze Panel kontrolny > Komputery > Komputery z problemami > wybierz komputer i kliknij Komputer > wybierz opcję add_new_default Nowe zadanie

assign_task_to_computers_dashboard

2.W obszarze Komputer wybierz komputery, zaznaczając pola wyboru, a następnie wybierz opcję add_new_default Nowe zadanie

computer_new_task

Zostanie otwarte okno kreatora nowego zadania klienta.