Tworzenie instalatora Live Installer agenta — Windows/Linux/macOS

Ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i lokalna opcja wdrożenia nie działają w środowisku użytkownika. W takich przypadkach można rozesłać instalator Live agenta pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator Live agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z serwerem ESET PROTECT.

W sekcji Szybkie łącza na pasku menu kliknij opcję Inne opcje wdrożenia. W oknie Wdrożenie agenta kliknij przycisk Utwórz instalator w obszarze Utwórz instalator Live agenta. Zostanie otwarte okno instalatorów Live agenta.

arrow_down_business Tworzenie pakietu

arrow_down_business Wdrażanie z niestandardowej lokalizacji zdalnej

arrow_down_business Wdrażanie z lokalnego folderu udostępnionego