Dystrybucja

Należy wybrać przynajmniej jeden sposób dystrybucji.

Wysyłanie komunikatu SNMP Trap

Powoduje wysłanie komunikatu SNMP Trap. Komunikat SNMP Trap powiadamia serwer, posługując się niezamawianą wiadomością SNMP. Więcej informacji można znaleźć w części Konfigurowanie usługi SNMP Trap.

Wyślij wiadomość e-mail

Powoduje wysłanie wiadomości e-mail zgodnie z ustawieniami wiadomości e-mail. Domyślnie wiadomość e-mail z powiadomieniem ma format HTML i zawiera logo w stopce. W zależności od ustawień personalizacji (Personalizacja > Logo na jasnym tle) logo może być umieszczane w różnych pozycjach:

brak personalizacji — logo ESET PROTECT po lewej stronie stopki

Co-branding — logo ESET PROTECT po lewej stronie stopki i własne logo po prawej stronie stopki

Oznaczanie białą etykietą — brak logo ESET PROTECT, własne logo po lewej stronie stopki

W przypadku wybrania opcji Wyślij wiadomości e-mail należy wstawić co najmniej jednego odbiorcę.

Adres e-mail — tu należy wprowadzić adresy odbiorców wiadomości z powiadomieniami.

Kliknij add_new_hover powoduje dodanie nowego pola adresu.

Aby dodać wielu użytkowników jednocześnie, kliknij Więcej > Dodaj użytkowników (dodaj adres użytkownika z listy Użytkownicy komputerów) lub Więcej > Importuj CSV, lub Wklej ze schowka (Importuj niestandardową listę adresów z pliku CSV o strukturze wyznaczonej ogranicznikami).

Więcej > Wklej ze schowka — import niestandardowej listy adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami. Funkcja ta działa podobnie do importowania pliku CSV.

Wyślij dziennik Syslog

Program ESET PROTECT może wysyłać powiadomienia oraz komunikaty o zdarzeniach na serwer programu Syslog. Można również eksportować dzienniki z zainstalowanego na kliencie produktu firmy ESET i wysyłać je do serwera programu Syslog. Szczegółowość dziennika syslog — umożliwia wybranie poziomu szczegółowości z menu rozwijanego. Powiadomienia są wówczas wyświetlane z wybraną szczegółowością na serwerze programu Syslog.


Podstawowe pola w obszarze dystrybucji

Podgląd komunikatu — podgląd komunikatu, który będzie widoczny w powiadomieniu. Zawiera skonfigurowane ustawienia w postaci tekstowej. Można dostosować treść i temat komunikatu oraz użyć zmiennych, które zostaną skonwertowane na rzeczywiste wartości podczas generowania powiadomienia. Ten komunikat jest opcjonalny, ale jest zalecany ze względu na skuteczniejsze filtrowanie i przeglądanie powiadomień.

oTemat — temat komunikatu z powiadomieniem. Aby edytować treść, należy kliknąć ikonę edit_default. Precyzyjny temat pozwala usprawnić sortowanie i filtrowanie komunikatów.

oTreść — aby edytować treść, należy kliknąć ikonę edit_default. Po edycji treści możesz kliknąć ikonę icon_reset_default, aby zresetować domyślną treść wiadomości.

Można dodać zmienne do tematu i treści, aby uwzględnić określone informacje w powiadomieniu. Kliknij pozycję Dodaj zmienną lub zacznij pisać $, aby wyświetlić listę zmiennych.

 

Ogólne

oUstawienia regionalne — język domyślnego komunikatu. Treść wiadomości nie jest tłumaczona.

oStrefa czasowa — ustawienie strefy czasowej na potrzeby zmiennej Godzina wystąpienia ${timestamp}, której można użyć w dostosowanym komunikacie.


example

Jeśli zdarzenie wystąpiło o 3:00 czasu miejscowego, czas miejscowy jest w strefie UTC+2, a wybrana strefa czasowa to UTC+4, w powiadomieniu zostanie podana godzina 5:00.

Kliknięcie przycisku Zakończ spowoduje utworzenie nowego szablonu na podstawie edytowanego.