Użytkownicy komputerów

W sekcji Użytkownicy komputerów można zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników. Można sparować użytkownika z urządzeniem, aby synchronizować niektóre ustawienia dotyczące użytkownika. Zalecamy najpierw zsynchronizowanie użytkowników z usługą Active Directory. Podczas tworzenia nowego komputera można sparować go z określonym użytkownikiem. Możesz następnie wyszukać danego użytkownika, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące przypisanych do niego komputerów i czynności na nich wykonywanych.

Można również zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników w ramach zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemem iOS za pomocą polityk przypisanych do urządzeń z systemem iOS. Można modyfikować użytkowników oraz dodawać atrybuty niestandardowe.


important

Użytkownicy komputerów różnią się od użytkowników konsoli internetowej programu ESET PROTECT. Aby można było zarządzać użytkownikami konsoli internetowej ESET PROTECT i zestawami uprawnień, należy wybrać kolejno opcje Więcej > Użytkownicy.

Użytkownicy oznaczeni kolorem pomarańczowym nie mają przypisanego urządzenia. Kliknij użytkownika, wybierz opcję edit_defaultEdytuj i kliknij pozycję Przypisane komputery, aby wyświetlić szczegółowe dane tego użytkownika. Kliknij opcję Dodaj komputery, aby przypisać urządzenia do tego użytkownika.

admin_user_management_unassign

Możesz również dodawać oraz usuwać przypisanych użytkowników w obszarze Szczegóły komputera. W obszarze Komputery zaznacz urządzenie i kliknij opcjędetails_defaultPokaż szczegóły. Użytkownika można przypisać do więcej niż jednego urządzenia. Można również skorzystać z funkcji mn_icn_user_normal Przypisz użytkownika..., aby przypisać użytkownika bezpośrednio do wybranych urządzeń. Jeśli do użytkownika jest przypisane urządzenie, możesz kliknąć nazwę urządzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.

Możesz przeciągać i upuszczać użytkowników oraz grupy użytkowników. W tym celu wybierz użytkownika (lub grupę użytkowników), przytrzymaj przycisk myszy i przenieś wybrany element do innej grupy.

Czynności dotyczące zarządzania użytkownikami

Aby wykonać działania, wybierz użytkownika w celu otwarcia menu rozwijanego. Szczegółowe informacje na temat czynności można znaleźć w legendzie ikon.

details_default Pokaż szczegóły — w tym menu wyświetlane są takie informacje jak adres e-mail, Biuro lub lokalizacja i Przypisane komputery. Do użytkownika można przypisać więcej niż jedno urządzenie. Można zmienić nazwę użytkownika, jego opis lub grupę nadrzędną. Wyświetlane tutaj atrybuty niestandardowe to atrybuty, którymi można się posłużyć podczas tworzenia polityk MDM dla systemu iOS.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.