ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Endpoint ürünleri ESET PROTECT On-Prem yazılımından nasıl yönetilir?

ESET Kurumsal Çözümleri'ni yönetmeye başlamadan önce ilk yapılandırma işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Özellikle *** ESET PROTECT On-PremBaşlatma Sihirbazı'nı atlamışsanız Durum genel bakışını kullanmanızı öneririz. Yönetici, ürünleri yüklemek ve istemci bilgisayarları kontrol etmek için çeşitli görevleri ESET PROTECT Web Konsolu'ndan gerçekleştirebilir.

ESET Management Agent ve Endpoint güvenlik ürünlerinin yüklenmesi

ESET PROTECT On-Prem, ESET Management Agent'ın yönetilen her istemci bilgisayarda yüklenmiş olmasını gerektirir. ESET Management Agent, Endpoint güvenlik ürününüzle birlikte yüklenebilir. Yüklemeden önce, sonraki yüklemelerinizde kullanılabilmesi için lisansınızı ESET PROTECT On-Prem aracına içe aktarmanızı öneririz. Endpoint ürününüzü yüklemenin birkaç yöntemi vardır:

Endpoint ürününüzü ve ESET Management Agent'ı aynı anda yüklemek için Agent ve ESET güvenlik ürünü yükleyicisini veya ESET Uzaktan Dağıtım Aracı'nı kullanın.

Bir bilgisayarı tıklayın ve ESET güvenlik ürününü bilgisayara dağıtmak için icon_eset Çözümler > icon_antivirusGüvenlik ürününü dağıt seçeneğini belirleyin.

ESET Endpoint ürününüzü halihazırda ESET Management Agent'ı yüklemiş olduğunuz istemcilere bir istemci görevi kullanarak yükleyin.

Endpoint güvenlik ürününü ESET PROTECT On-Prem

Tüm Endpoint güvenlik ürünleri ESET PROTECT Web Konsolu'ndan yönetilebilir. İlkeler, ayarları tek tek bilgisayarlara veya gruplara uygulamak için kullanılır. Örneğin, belirli web alanlarına erişimi engellemek, tarayıcı ayarları tespit hassasiyetini değiştirmek ya da tüm diğer ESET güvenlik ayarlarını değiştirmek için bir ilke oluşturabilirsiniz. İlkeler, örneğimizde gösterildiği gibi birleştirilebilir. İstemci makinesindeki bir kullanıcı, ESET PROTECT On-Prem kullanılarak ayarlanan ilkelerin üzerine yazamaz. Ancak yönetici bir kullanıcının istemcide değişiklikler yapmasına izin vermek için geçici olarak üzerine yazma özelliğini kullanabilir. Değişiklikleri yapmayı bitirince, istemciden son yapılandırmayı isteyebilir ve yeni bir ilke olarak kaydedebilirsiniz.

Görevler istemcileri yönetmek için de kullanılabilir. Görevler, Web Konsolundan dağıtılır ve ESET Management Agent tarafından istemcide yürütülür. Windows Endpoint ürünleri için en genel istemci görevleri:

Modülleri güncelleme (virüs veri tabanını da günceller)

İsteğe bağlı taramayı çalıştırma

Özel komut çalıştırma

Bilgisayar ve ürün yapılandırmasını isteme

ESET güvenlik ürünlerini yükseltin

1.Kontrol Paneli > Duruma Genel Bakış > Bileşen sürümü durumu'nu tıklayın.

2.Güncel olmayan bileşenleri veya uygulamaları temsil eden sarı/kırmızı grafiği tıklayın ve bir güncelleme işlemini başlatmak için Yüklenmiş ESET bileşenlerini güncelle'yi seçin.

Bilgisayar durumunu bildirme ve istemcilerden gelen bilgileri ESET PROTECT On-Prem

Her istemci bilgisayar  Agent üzerinden ESET ManagementESET PROTECT On-Prem ürününe bağlanır. Agent raporları istemci makine ile yazılımı hakkında istenen tüm bilgileri ESET PROTECT Server aracına bildirir. Agent ve sunucu arasındaki bağlantı varsayılan olarak 1 dakikaya ayarlanmıştır, ancak bu süre ESET Management Agent ilkenizde değiştirilebilir. Uç nokta ürünlerinden veya diğer ESET güvenlik ürünlerinden gelen tüm günlükler ESET PROTECT Server'a iletilir.

Yüklenen ESET ürünleri ve bir istemcinin işletim sistemi ve durumuyla ilgili diğer temel bilgiler Bilgisayarlar'da bulunabilir. Bir istemci seçin ve Ayrıntılar'ı tıklayın. Bu pencerenin gear_icon Yapılandırma bölümünde, kullanıcı eski yapılandırmalara bakabilir veya geçerli yapılandırmayı isteyebilir. Sysinspector bölümünde kullanıcı, günlükleri isteyebilir (yalnızca Windows bilgisayarlardan).

Web Konsolu, istemci cihazlardan tüm algılamaları içeren listeye erişmenize izin verir. Tek bir cihazdaki algılamalar Bilgisayarlar bölümünde görüntülenebilir. Bir istemci seçin ve Ayrıntılar > Algılamalar ve Karantina'yı tıklayın. İstemci bilgisayar ESET Inspect On-Prem aracını çalıştırırsa ESET Inspect tespitlerini görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Ağınızdaki istemciler hakkındaki verileri görüntülemek için isteğe bağlı olarak veya zamanlanan bir görev kullanarak özel raporlar oluşturabilirsiniz. Önceden tanımlı rapor şablonları önemli bilgileri toplamak için hızlı bir yol sunar veya kendinize ait yeni şablonlar da oluşturabilirsiniz. Rapor örnekleri arasında bilgisayarlarla, algılamalarla, karantina ve diğer güncellemelerle ilgili toplu veriler yer alır.


important

Bir kullanıcı yalnızca uygun izinlere sahip olduğu rapor şablonlarını kullanabilir. Tüm şablonlar varsayılan olarak Tümü grubunda depolanır. Rapor yalnızca söz konusu kullanıcının izin kapsamında yer alan bilgisayarlar ve olaylarla ilgili bilgileri içerebilir. Bir rapor şablonu daha fazla kullanıcıyla paylaşılsa bile, her kullanıcının raporu yalnızca söz konusu kullanıcının izni olan aygıtlarla ilgili bilgileri içerir. Erişim haklarıyla ilgili daha fazla bilgi için izin listesine bakın.