ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Správa karantény

Úloha Správa karantény sa používa na správu objektov umiestnených v karanténe ESET PROTECT On-Prem, ktoré sú infikované alebo podozrivé a boli objavené počas kontroly.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia správy karantény

Akcia – vyberte akciu, ktorá bude vykonaná s objektmi v karanténe.

Obnoviť objekt(y) – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, po ďalšej kontrole sa však môže objekt dostať späť do karantény.

Obnoviť objekt(y) a vylúčiť v budúcnosti – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, pričom po ďalšej kontrole sa objekt nemôže opäť dostať do karantény.

Odstrániť objekt(y) – trvalé odstránenie objektu.

Typ filtra – filtrovanie objektov v karanténe na základe zadaných kritérií.

Nastavenia filtrovania:

Hash položky – pridanie hash položiek do poľa. Pridané môžu byť len známe objekty, napríklad objekty, ktoré už boli umiestnené do karantény.

Výskyt > Výskyt od, Výskyt do – vyberte časový rozsah, v ktorom bol objekt pridaný do karantény.

Veľkosť > Minimálna/Maximálna veľkosť (bajtov) – vyberte rozsah veľkosti objektu pridaného do karantény (v bajtoch).

Názov detekcie – vyberte detekciu zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

Názov objektu – vyberte objekt zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.