ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Aktivácia produktu

Na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET na klientskom počítači alebo mobilnom zariadení použite úlohu Aktivácia produktu.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia aktivácie produktov – Zo zoznamu dostupných licencií vyberte príslušnú produktovú licenciu. Táto licencia bude použitá pre už nainštalovaný produkt na počítači. V zozname dostupných licencií sa nezobrazujú licencie s uplynutou platnosťou ani prečerpané licencie (so stavom Chyba alebo Neaktuálne). Licenciu môžete pridať pomocou jednej z metód popísaných v kapitole Správa licencií. Pridať či odobrať licenciu môže len správca, ktorý má ako domácu skupinu nastavenú skupinu Všetko a má oprávnenie na zápis pre licencie.


important

Úloha Aktivácia produktu dokáže aktivovať produkt určený pre mobilné zariadenie (ESET Endpoint pre Android) aj prostredníctvom offline licencie.

Táto úloha však nedokáže prostredníctvom offline licencie aktivovať produkty ESET verzie 4 a 5. Takéto produkty musia byť aktivované manuálne alebo je potrebné použiť podporovanú verziu produktu (odporúčame používať najnovšiu verziu).

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.