ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Oznámenia

Oznámenia sú dôležité pre sledovanie celkového stavu vašej siete. Ak sa vyskytne nová udalosť (na základe nastavenia oznámení), budete upozornený pomocou vami nastavenej metódy (SNMP Trap, e‑mail alebo syslog server). To vám umožní bezprostredne reagovať na danú situáciu. Nastavenia automatických oznámení vám umožňujú zadefinovať konkrétne udalosti, o ktorých chcete byť informovaný, napríklad o detekcii, nájdení neaktualizovaného bezpečnostného produktu a pod. Bližšie informácie o konkrétnom oznámení a jeho spúšťači nájdete v popise daného oznámenia.

notifications

Pre vytvorenie nového oznámenia kliknite na možnosť Nové oznámenie v dolnej časti obrazovky.

Pre správu oznámenia vyberte už existujúce oznámenie a kliknite na Akcie:

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Zadajte hľadané reťazce alebo vyberte položky z roletového menu v poliach filtra a stlačte Enter. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Oznámenia, používatelia a povolenia

Používanie oznámení závisí od povolení, ktoré má pridelené aktuálne prihlásený používateľ. Pri každom vygenerovaní oznámenia sú brané do úvahy povolenia vykonávajúceho používateľa. Vykonávajúci používateľ je vždy ten používateľ, ktorý oznámenie upravoval ako posledný. Používateľ môže vidieť len tie oznámenia, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, pre ktorú má pridelené prístupové povolenia na čítanie.


important

Pre správne fungovanie oznámenia je nevyhnutné, aby mal vykonávajúci používateľ pridelené dostatočné povolenia pre všetky objekty, na ktoré sa dané oznámenie viaže (zariadenia, skupiny, šablóny). Zvyčajne sú vyžadované povolenia na čítanie a použitie. Ak vykonávajúci používateľ tieto povolenia nemá, prípadne o ne časom príde, vygenerovanie oznámenia nebude úspešné. Oznámenia, ktorých vygenerovanie nebolo úspešné, sú zvýraznené a o ich zlyhaní bude používateľ informovaný prostredníctvom e‑mailu.

Vytvoriť oznámenie – používateľ musí mať pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v jeho domácej skupine. Novovytvorené oznámenie bude zahrnuté do domácej skupiny používateľa.

Upraviť oznámenie – používateľ musí mať pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.

Odstrániť oznámenie – používateľ musí mať pridelené povolenia na zápis pre oznámenia v rámci skupiny, v ktorej je dané oznámenie umiestnené.


example

Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1. Toto oznámenie bolo pôvodne vytvorené používateľom Larry, takže bolo automaticky zahrnuté do domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John odstrániť (alebo upraviť) Oznámenie 1, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

John musí mať pridelený súbor povolení, ktorý obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Oznámenia.

Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.

Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených súborov povolení aktuálne prihláseného používateľa.


example

Príklad:

Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina „Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.

Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.

Klonovanie a VDI

Existujú tri prednastavené oznámenia, ktoré môžu byť použité na upozornenie používateľa o udalostiach týkajúcich sa klonovania, prípadne si používateľ môže vytvoriť aj nové vlastné oznámenie.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.