ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Riešenie otázok na klonovanie

Vždy, keď sa zariadenie pripojí k ESET PROTECT On-Prem, vytvorí sa záznam na základe dvoch odtlačkov:

UUID ESET Management Agenta (univerzálny jedinečný identifikátor) – zmení sa po opätovnom nainštalovaní ESET Management Agenta na zariadení (pozrite si sekciu Situácia s dvoma agentmi).

Hardvérový odtlačok zariadenia – zmení sa pri klonovaní alebo opätovnom nasadení zariadenia.

Otázka na klonovanie sa zobrazí v prípade, že ESET PROTECT Server deteguje jedno z nasledovného:

pripájajúci sa klonovaný počítač,

zmena hardvéru existujúceho zariadenia s nainštalovaným ESET Management Agentom.


important

Detekcia hardvérového odtlačku nie je podporovaná na nasledujúcich systémoch:

Linux, macOS, Android a iOS

Počítače, na ktorých nie je nainštalovaný ESET Management Agent

Kliknite na otázku a vyberte možnosť:

Vyriešiť otázku > Tento počítač sa použije na klonovanie ďalších alebo na vytváranie jeho obrazov:

Možnosť

Akcia

Viac informácií

Vždy porovnať s existujúcim počítačom

Túto možnosť použite v prípade, že:

používate počítač ako master a všetky jeho obrazy by sa mali pripájať k existujúcemu záznamu daného počítača v ESET PROTECT On-Prem,

používate počítač ako master na nastavenie VDI prostredia, počítač sa nachádza vo fonde VDI a očakáva sa, že bude obnovená jeho identita na základe ID hardvérového odtlačku.

Článok databázy znalostí

Vždy vytvoriť nový počítač

Túto možnosť použite v prípade, že tento počítač používate ako master a chcete, aby nástroj ESET PROTECT On-Prem automaticky rozpoznával všetky jeho klony ako nové počítače. Nepoužívajte túto možnosť v rámci VDI prostredí.

Článok databázy znalostí

Vytvoriť nový počítač iba teraz

Počítač je klonovaný iba raz. Vyberte túto možnosť, ak chcete vytvoriť novú inštanciu pre klonované zariadenie.

Článok databázy znalostí

Vyriešiť otázku > Žiadne počítače nie sú klonované z tohto počítača, jeho hardvér sa však zmenil:

Možnosť

Akcia

Vždy prijať zmeny hardvéru

Použitím tejto možnosti dôjde k permanentnému vypnutiu detekcie hardvéru na danom zariadení. Túto možnosť použite len v prípade, ak sú hlásené neexistujúce zmeny hardvéru.


warning

Túto akciu nie je možné vrátiť späť!

Ak vypnete detekciu hardvéru, toto nastavenie sa uloží na agente aj na serveri. Opätovné nasadenie agenta neobnoví vypnutú detekciu hardvéru. Počítače s vypnutou detekciou hardvéru nie sú vhodné pre VDI scenáre v ESET PROTECT On-Prem.

Prijať zmeny hardvéru iba teraz

Vyberte túto možnosť, ak chcete obnoviť hardvérový odtlačok zariadenia. Použite ju po vykonaní zmien v hardvéri klientskeho počítača. Budúce zmeny hardvéru budú znova hlásené.

Kliknutím na Vyriešiť potvrdíte zvolenú možnosť. Otázka na klonovanie sa vyrieši pri ďalšom pripojení klonovaného počítača ku konzole ESET PROTECT On-Prem.

question


important

Ak otázku nevyriešite do 30 dní, automaticky sa vyberie možnosť Vytvoriť nový počítač iba teraz.

Situácia s dvoma agentmi

Ak je ESET Management Agent odinštalovaný (avšak počítač nie je odstránený z Web Console) z klientskeho počítača a následne je znova nainštalovaný, vo Web Console sa budú nachádzať dva rovnaké počítače. K produktu ESET PROTECT On-Prem sa však pripája len jeden z nich. Takúto situáciu nie je možné riešiť pomocou dialógového okna Otázky. Daná situácia je zapríčinená nesprávnym odstránením agenta. Jediným riešením je manuálne delete_default odstrániť z Web Console ten počítač, ktorý sa nepripája. História a protokoly vytvorené pred preinštalovaním budú následne stratené.

Používanie úlohy Odstrániť nepripájajúce sa počítače

Ak máte VDI fond počítačov a nevyriešili ste správne otázku (pozrite vyššie), Web Console vytvorí novú inštanciu počítača po jeho opätovnom načítaní z fondu. Inštancie počítača sa vo Web Console nahromadia a môže nastať nadmerné čerpanie licencií. Toto neodporúčame riešiť nastavením úlohy na odstránenie nepripájajúcich sa počítačov. Takýto postup by odstránil históriu (protokoly) vymazaných počítačov a tiež by mohlo dôjsť k nadmernému čerpaniu licencií.

Nadmerné čerpanie licencií

Pri klonovaní klientskeho počítača s nainštalovaným ESET Management Agentom a aktivovaným bezpečnostným produktom ESET môže každé klonované zariadenie čerpať ďalšiu licenčnú jednotku. Tento proces tak môže spôsobiť nadmerné čerpanie licencie. V prostrediach VDI použite na aktiváciu produktov ESET offline licenčný súbor a kontaktujte spoločnosť ESET kvôli zmene vašej licencie.

Oznámenia pre klonované počítače

Používateľ má na výber tri prednastavené oznámenia pre akcie týkajúce sa klonovania. Pre nastavenie oznámenia prejdite do sekcie wakeup_default Oznámenia v hlavnom menu webovej konzoly.

Nový počítač bol pripojený po prvýkrát – upozornenie v prípade, že sa počítač po prvýkrát pripojil k vybranej statickej skupine (štandardne je zvolená skupina Všetko).

Identita počítača obnovená – upozornenie v prípade, že počítač bol identifikovaný na základe hardvéru. Počítač bol klonovaný zo zariadenia označeného ako master alebo iného známeho zdroja.

Bolo zachytené potenciálne klonovanie počítača alebo zmena hardvéru – upozornenie týkajúce sa významnej zmeny hardvéru alebo klonovania v prípade, že zdrojové zariadenie nemalo v minulosti príznak master.

Riešenie problémov

V prípade problémov s VDI klonmi postupujte podľa krokov v tomto článku.