Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

ESET PROTECT Hub, ESET Business Account lub ESET MSP Administrator


important

Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny, który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

ESET Business Account lub ESET MSP Administrator

1.Kliknij Więcej > Zarządzanie licencjami > Czynności > Dodaj licencję.

2.Wybierz ESET PROTECT Hub, ESET Business Account lub ESET MSP Administrator.

3.Wpisz poświadczenia ESET PROTECT HubESET Business Account lub ESET MSP Administrator 2 (ESET PROTECT On-Prem wyświetli wszystkie przekazane licencje w obszarze zarządzania licencjami ESET PROTECT On-Prem).

msp_add1

4.Kliknij przycisk Dodaj licencje, aby potwierdzić.

msp_add2

5.ESET PROTECT On-Prem teraz synchronizuje strukturę ESET Business Account lub ESET MSP Administrator z Drzewem grupy statycznej w menu Komputery w konsoli internetowej.

Jeśli synchronizacja licencji nie powiedzie się, upewnij się, że nazwa hosta edf.eset.com i jego adresy IP są dozwolone w sieci.