Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dodawanie licencji — klucz licencyjny


important

Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny, który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

Klucz licencyjny

W polu Klucz licencyjny wpisz lub skopiuj i wklej klucz licencyjny otrzymany przy zakupie oprogramowania zabezpieczającego ESET i kliknij Dodaj licencje.

Jeśli korzystasz z poświadczeń licencyjnych starszej wersji (nazwy użytkownika i hasła), przekonwertuj te poświadczenia na klucz licencyjny. Jeśli licencja nie jest zarejestrowana, uruchomiony zostanie proces rejestracji, który zostanie przeprowadzony na portalu EBA (w oprogramowaniu ESET PROTECT On-Prem zostanie wygenerowany adres URL umożliwiający rejestrację na podstawie pochodzenia licencji).

active_add_license_key