Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przypisywanie zadania klienta do grupy lub komputerów

Przeczytaj tutaj, jak przypisać zadanie klienta do grupy.

Zadania można przypisywać do komputerów na dwa sposoby.

1.W obszarze Panel kontrolny > Komputery > Komputery z problemami > wybierz komputer i kliknij Komputer > icon_tasks Zadania > add_new_default Nowe zadanie

assign_task_to_computers_dashboard

2.W obszarze Komputer wybierz komputery, zaznaczając pola wyboru, a następnie wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_default Nowe zadanie.

computer_new_task

Zostanie otwarte okno kreatora nowego zadania klienta.