Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ξεκινώντας με το ESET PROTECT On-Prem

Η ρύθμιση παραμέτρων και η διαχείριση του ESET PROTECT On-Prem μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT. Αφού εγκαταστήσετε το ESET PROTECT On-Prem ή αναπτύξετε την εικονική συσκευή ESET PROTECT με επιτυχία, μπορείτε να συνδεθείτε με το διακομιστή ESET PROTECT χρησιμοποιώντας την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT.

Όταν εγκαταστήσετε με επιτυχία το ESET PROTECT On-Prem μπορείτε να ξεκινήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του.

Πρώτα βήματα μετά την ανάπτυξη του διακομιστή ESET PROTECT

1.Ανοίξτε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT στο πρόγραμμα περιήγησης και συνδεθείτε.

2.Προσθέστε την ή τις Άδειες χρήσης σας στο ESET PROTECT On-Prem.

3.Προσθέστε υπολογιστές-πελάτες, διακομιστές και κινητές συσκευές στη δομή του δικτύου ESET PROTECT On-Prem.

4.Αντιστοίχιση της ενσωματωμένης Εφαρμογής αναφοράς πολιτικής - Αναφορά όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών σε όλους τους υπολογιστές.

5.Δημιουργήστε μια δυναμική ομάδα για υπολογιστές με οικιακά προϊόντα της ESET.

6.Καταργήστε εφαρμογές antivirus άλλων κατασκευαστών χρησιμοποιώντας την εργασία Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού.

7.Εγκαταστήστε τα προϊόντα ασφάλειας ESET χρησιμοποιώντας την εργασία Εγκατάστασης λογισμικού (εκτός εάν έχετε εγκαταστήσει το φορέα χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα εγκατάστασης «όλα-σε-ένα»).

8.Αντιστοιχίστε μια πολιτική με τις συνιστώμενες ρυθμίσεις σε κάθε υπολογιστή με εγκατεστημένα προϊόντα ασφάλειας ESET. Για παράδειγμα, για υπολογιστές Windows με ESET Endpoint, αντιστοιχίστε την ενσωματωμένη πολιτική Antivirus - Μέγιστη ασφάλεια - Συνιστάται. Δείτε επίσης το θέμα Τρόπος διαχείρισης προϊόντων Endpoint από το ESET PROTECT On-Prem.

process

Πρόσθετα συνιστώμενα βήματα

Εξοικειωθείτε με την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, επειδή είναι το περιβάλλον χρήστη που θα χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση των προϊόντων ασφάλειας της ESET.

Κατά την εγκατάσταση, δημιουργήσατε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό διαχειριστή. Συνιστάται να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού διαχειριστή σε ασφαλές σημείο και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για να μπορείτε να διαχειρίζεστε τους υπολογιστές-πελάτες και να ρυθμίζετε τις παραμέτρους για τα δικαιώματά τους.


important

Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό Διαχειριστής του ESET PROTECT On-Prem ως λογαριασμό κανονικού χρήστη. Ο λογαριασμός αυτός εξυπηρετεί ως εφεδρικός σε περίπτωση που συμβεί κάτι στους κανονικούς λογαριασμούς χρηστών ή εάν κλειδωθείτε εκτός του λογαριασμού. Μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό διαχειριστή για να διορθώσετε τέτοια ζητήματα.

Χρησιμοποιείτε τις ειδοποιήσεις και τις αναφορές για να παρακολουθείτε την κατάσταση των υπολογιστών-πελατών που υπάρχουν στο περιβάλλον σας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ειδοποιηθείτε όταν προκύψει ένα συγκεκριμένο συμβάν ή εάν θέλετε να δείτε ή να λάβετε μια αναφορά.

Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας για να αποτρέπεται η απώλεια δεδομένων.

Συνιστάται να εξαγάγετε την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού διακομιστή και τα Ομότιμα πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που πρέπει να επανεγκαταστήσετε το διακομιστή ESET PROTECT, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού και τα Ομότιμα πιστοποιητικά από τον αρχικό διακομιστή ESET PROTECT και δεν θα χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε τους φορείς ESET Management στους υπολογιστές-πελάτες.