Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

ESET Management Ανάπτυξη φορέα

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη του φορέα ESET Management στους υπολογιστές-πελάτες του δικτύου σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή οι λύσεις ασφάλειας της ESET που εκτελούνται σε υπολογιστές-πελάτες επικοινωνούν με το διακομιστή ESET PROTECT αποκλειστικά μέσω του φορέα.

Προσθήκη υπολογιστή-πελάτη στη δομή του ESET PROTECT On-Prem

Για να μπορέσετε να αρχίσετε να διαχειρίζεστε υπολογιστές-πελάτες στο δίκτυό σας, πρέπει να τους προσθέσετε στο ESET PROTECT On-Prem. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να τους προσθέσετε:

Συγχρονισμός του Active Directory

Αισθητήρας RD

Μη αυτόματη προσθήκη νέων συσκευών

ESET Management Ανάπτυξη φορέα

Η ανάπτυξη φορέα ESET Management μπορεί να εκτελεστεί με αρκετούς τρόπους. Μπορείτε να αναπτύξετε το φορέα τοπικά ή απομακρυσμένα:

Τοπική ανάπτυξη - Εγκαταστήστε το φορέα ESET Management και το προϊόν ασφαλείας ESET τοπικά σε έναν υπολογιστή-πελάτη.


note

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τοπική ανάπτυξη μόνο εάν έχετε μικρό δίκτυο (μέχρι 50 υπολογιστές). Για μεγαλύτερα δίκτυα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Ανάπτυξη φορέα ESET Management με χρήση GPO ή SCCM.

Απομακρυσμένη ανάπτυξη - συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο για ανάπτυξη του φορέα ESET Management σε μεγάλο αριθμό υπολογιστών-πελατών.