Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Διαχείριση αδειών χρήσης

Εάν αγοράσετε άδεια χρήσης για οποιοδήποτε επιχειρηματικό προϊόν της ESET, λαμβάνετε αυτομάτως πρόσβαση στο ESET PROTECT On-Prem. Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις άδειες χρήσης σας μέσω του ESET PROTECT On-Prem από το κύριο μενού στην ενότητα Περισσότερα > Διαχείριση αδειών χρήσης. Εάν έχετε ήδη ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχει εκδώσει η ESET, τα οποία θέλετε να μετατρέψετε σε κλειδί άδειας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Μετατροπή παλαιών διαπιστευτηρίων άδειας χρήσης. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αντικαταστάθηκαν από ένα Κλειδί άδειας χρήσης/Δημόσιο αναγνωριστικό. Το Κλειδί άδειας χρήσης είναι μια μοναδική συμβολοσειρά, η οποία χρησιμοποιείται για να ταυτοποιήσει τον κάτοχο της άδειας χρήσης και την ίδια την ενεργοποίηση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το επιχειρηματικό προϊόν ESET με το ESET PROTECT On-Prem.


note

Δείτε επίσης τις Συχνές ερωτήσεις για την αδειοδότηση (Χρήστες της έκδοσης Business).

Δικαιώματα για τη διαχείριση αδειών χρήσης

Σε κάθε χρήστη είναι δυνατό να εκχωρηθεί δικαίωμα για τις άδειες χρήσης. Τα δικαιώματα ισχύουν μόνο για άδειες χρήσης που περιλαμβάνονται στη στατική ομάδα στην οποία έχει εκχωρηθεί το συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων. Κάθε τύπος δικαιώματος επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιεί διαφορετικές ενέργειες.


important

Μόνο οι διαχειριστές με οικιακή ομάδα Όλα και με δικαίωμα Εγγραφής για τις άδειες της οικιακής ομάδας μπορούν να προσθέσουν ή να καταργήσουν άδειες. Κάθε άδεια ταυτοποιείται με το δικό της δημόσιο αναγνωριστικό και μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες μονάδες. Οι άδειες χρήσης μπορούν να διανεμηθούν μόνο από το διαχειριστή σε άλλους χρήστες με επαρκή δικαιώματα. Μια άδεια χρήσης δεν είναι δυνατό να μειωθεί.

Οι άδειες χρήσης από το ESET MSP Administrator 2 χωρίζονται σε μία συγκεντρωτική για κάθε εταιρεία. Δεν μπορείτε να μετακινήσετε μια άδεια χρήσης έξω από τη συγκεντρωτική.

Διαχείριση αδειών χρήσης στην κονσόλα διαδικτύου

list_license_type

Οι άδειες χρήσης από τον ίδιο χρήστη ή την ίδια εταιρεία του ESET Business Account ομαδοποιούνται σε συγκεντρωτικές άδειες χρήσης. Κάντε κλικ στο στοιχείο icon_expand_arrow για να αναπτύξετε τη συγκεντρωτική άδεια χρήσης και να δείτε τις λεπτομέρειες της άδειας χρήσης.

Στο ESET Business Account και στο ESET PROTECT On-Prem, κάθε άδεια χρήσης ταυτοποιείται με τα ακόλουθα στοιχεία:

Δημόσιο αναγνωριστικό

Τύπος άδειας χρήσης - Επιχειρηματική (εμπορική άδεια), Δοκιμαστική (δοκιμαστική άδεια), MSP (Άδεια χρήσης Παρόχου διαχειριζόμενων υπηρεσιών) και NFR (άδεια χρήσης «Δεν προορίζεται για μεταπώληση»).

Οι πρόσθετες πληροφορίες άδειας χρήσης περιλαμβάνουν:

Το όνομα κατόχου της άδειας χρήσης και τα στοιχεία του για Επικοινωνία.

Το όνομα και ο τύπος για το στοιχείο Χρήστης άδειας χρήσης: company_normal Εταιρεία, locate_defaultΙστότοπος, msp_customer_normal Πελάτης MSP.

Το όνομα πακέτου για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ESET. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα επίπεδα προστασίας της ESET.

Το Όνομα προϊόντος ασφάλειας για το οποίο προορίζεται η άδεια χρήσης.

Κατάσταση άδειας χρήσης (εάν η άδεια χρήσης έχει λήξει, έχει γίνει υπέρβαση ορίου ή εάν κινδυνεύει να λήξει ή να σημειωθεί υπέρβαση ορίου, τότε εμφανίζεται εδώ ένα μήνυμα προειδοποίησης).

Ο αριθμός των Μονάδων που μπορούν να ενεργοποιηθούν με αυτή την άδεια χρήσης, καθώς και ο αριθμός των μονάδων εκτός σύνδεσης. Για τα προϊόντα ESET Mail Security, η χρήση της άδειας χρήσης υπολογίζεται με βάση τις Υπομονάδες που χρησιμοποιήθηκαν για ενεργοποίηση.

Ο αριθμός υπομονάδων των προϊόντων διακομιστή ESET (γραμματοκιβώτια, προστασία πύλης, συνδέσεις).

Η Ισχύς αντιπροσωπεύει την ημερομηνία λήξης της άδειας χρήσης. Οι άδειες χρήσης συνδρομής ενδέχεται να μην έχουν ημερομηνία λήξης.

Μπορείτε να φιλτράρετε τις άδειες χρήσης σύμφωνα με την Κατάσταση:

icon_success OK - Πράσινο

Η άδεια χρήσης έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.

validation-status-icon-error Σφάλμα (Σφάλματα) - Κόκκινο

Η άδεια χρήσης δεν έχει εγγραφεί, έληξε ή εμφανίζει υπέρβαση ορίου.

validation-status-icon-warning Προειδοποίηση (Προειδοποιήσεις) - Πορτοκαλί

Η άδεια χρήσης εξακολουθεί να είναι εξαντλημένη ή πρόκειται να λήξει (η λήξη θα επέλθει σε 30 ημέρες).

icon_suspended Απενεργοποιημένο ή σε αναστολή

Η άδεια χρήσης έχει απενεργοποιηθεί ή ανασταλεί.

exclusion Καταργημένη

Η άδεια χρήσης σας έχει λήξει.


note

Οι άδειες χρήσης που έληξαν και παρουσιάζουν υπέρβαση ορίου (στην κατάσταση Σφάλμα ή Καταργημένη) δεν είναι ορατές στη λίστα των διαθέσιμων αδειών χρήσης στον οδηγό προγράμματος εγκατάστασης «όλα σε ένα», στην εργασία υπολογιστή-πελάτη ενεργοποίησης προϊόντος και στην εργασία υπολογιστή-πελάτη Εγκατάστασης λογισμικού.

Κάντε κλικ στο κουμπί Ενέργειες για να διαχειριστείτε την ή τις επιλεγμένες συγκεντρωτικές άδειες χρήσης:

icon_tags Ετικέτες

Επεξεργαστείτε τις ετικέτες (αντιστοίχιση, κατάργηση αντιστοίχισης, δημιουργία, κατάργηση).

add_new_default Προσθήκη αδειών χρήσης

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη αδειών χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε τις νέες άδειες χρήσης:

1.ESET PROTECT Hub, ESET Business Account ή ESET MSP Administrator – Συνδέστε έναν λογαριασμό ESET PROTECT Hub, ESET Business Account ή EMA 2 και προσθέστε όλες τις άδειες χρήσης του στην ενότητα Διαχείριση αδειών χρήσης.

2.Κλειδί άδειας χρήσης - Εισαγάγετε ένα κλειδί άδειας χρήσης για μια έγκυρη άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη αδειών χρήσης. Το κλειδί άδειας χρήσης θα επαληθευτεί σε σχέση με το διακομιστή ενεργοποίησης και θα προστεθεί στη λίστα.

3.Αρχείο άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης - Προσθέστε ένα αρχείο άδειας χρήσης (.lf) και κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη άδειας χρήσης. Το αρχείο άδειας χρήσης θα επαληθευτεί και η άδεια χρήσης θα προστεθεί στη λίστα.

Μπορείτε να δείτε πώς προστέθηκε η άδεια χρήσης με βάση το εικονίδιο στη στήλη Όνομα κατόχου: icon_offline_license Αρχείο άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης, icon_license_owner Κλειδί άδειας χρήσης ή mn_icn_user_normal ESET PROTECT Hub, ESET Business Account ή ESET MSP Administrator.

delete_default Κατάργηση αδειών χρήσης

Καταργήστε την ή τις επιλεγμένες συγκεντρωτικές άδειες χρήσης. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αυτή την ενέργεια. Η κατάργηση της άδειας χρήσης δεν ενεργοποιεί την απενεργοποίηση του προϊόντος. Το προϊόν ESET παραμένει ενεργοποιημένο ακόμα και μετά την κατάργηση της άδειας χρήσης στη Διαχείριση αδειών χρήσης ESET PROTECT On-Prem.

move_default Ομάδα πρόσβασης > move_default Μετακίνηση

Μετακινήστε το αντικείμενο σε μια άλλη στατική ομάδα, όπου θα είναι διαθέσιμο σε χρήστες με επαρκή δικαιώματα για την ομάδα προορισμού. Η αλλαγή της Ομάδας πρόσβασης είναι χρήσιμη κατά την επίλυση ζητημάτων πρόσβασης με άλλους χρήστες. Η ομάδα πρόσβασης ορίζει τη στατική ομάδα του αντικειμένου και την πρόσβαση στο αντικείμενο με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη.

update_default Συγχρονισμός αδειών χρήσης

Ανανεώστε αμέσως τις πληροφορίες άδειας χρήσης στο ESET PROTECT On-Prem. Οι άδειες χρήσης συγχρονίζονται αυτόματα μία φορά την ημέρα με τους διακομιστές αδειών χρήσης της ESET. Εάν χρησιμοποιείτε ESET Business Account ή ESET MSP Administrator οι άδειες χρήσης συγχρονίζονται αυτόματα μία φορά την ημέρα και με αυτές τις υπηρεσίες. Εάν ο συγχρονισμός της άδειας χρήσης αποτύχει, βεβαιωθείτε ότι το όνομα κεντρικού υπολογιστή edf.eset.com και οι διευθύνσεις IP του επιτρέπονται στο δίκτυό σας.

icon_open Άνοιγμα EBA

Ανοίξτε την πύλη ESET Business Account. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε προσθέσει άδειες χρήσης από το ESET Business Account.

icon_open Άνοιγμα EMA

Ανοίξτε την πύλη ESET MSP Administrator. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε προσθέσει άδειες χρήσης από το ESET MSP Administrator.

Αναπτύξτε μια συγκεντρωτική άδεια χρήσης και κάντε κλικ σε μια άδεια χρήσης για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες: Το σύνολο ενεργειών εξαρτάται από τον τύπο της επιλεγμένης άδειας χρήσης:

play_default Χρήση άδειας χρήσης για ενεργοποίηση

Εκτελέστε την Εργασία ενεργοποίησης προϊόντος χρησιμοποιώντας αυτή την άδεια χρήσης.

icon_tags Ετικέτες

Επεξεργαστείτε τις ετικέτες (αντιστοίχιση, κατάργηση αντιστοίχισης, δημιουργία, κατάργηση).

manage_default Διαχείριση άδειας χρήσης

Εάν η άδεια χρήσης έχει συγχρονιστεί από το ESET Business Account ή το ESET MSP Administrator, μπορείτε να διαχειριστείτε την άδεια χρήσης. Εάν η άδεια χρήσης εμφανίζει υπέρβαση ορίου, μπορείτε να αυξήσετε τη χωρητικότητα της άδειας χρήσης ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες από τις συσκευές σας.

update_default Ανανέωση άδειας χρήσης

Ανανεώστε την άδεια χρήσης που λήγει, έληξε, ανεστάλη ή απενεργοποιήθηκε στο ESET Business Account ή στο ESET MSP Administrator.

update_default Αναβάθμιση άδειας χρήσης

Αναβαθμίστε τη δοκιμαστική άδεια στο ESET Business Account ή στο ESET MSP Administrator.

audit_log Αρχείο καταγραφής ελέγχου

Δείτε το Αρχείο καταγραφής ελέγχου για το επιλεγμένο στοιχείο.

icon_copy_to_clipboard Αντιγραφή δημόσιου αναγνωριστικού άδειας χρήσης

Αντιγράψτε το δημόσιο αναγνωριστικό άδειας χρήσης στο πρόχειρο.

Άδειες χρήσης συνδρομής

το ESET PROTECT On-Prem υποστηρίζει τη διαχείριση των αδειών χρήσης συνδρομής.  Μπορείτε να προσθέσετε μια τέτοια άδεια χρήσης χρησιμοποιώντας το ESET PROTECT Hub, ESET Business Account ή το ESET MSP Administrator ή ένα Κλειδί άδειας χρήσης. Μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα της συνδρομής σας στη διαδρομή Διαχείριση αδειών χρήσης στη στήλη Εγκυρότητα ή Υπολογιστές > Λεπτομερειών. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο άδειας χρήσης εκτός σύνδεσης από μια άδεια χρήσης συνδρομής.

Υποστήριξη για ιστότοπους ESET Business Account

Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε την πλήρη δομή του ESET Business Account, συμπεριλαμβανομένης της διανομής των θέσεων άδειας χρήσης μεταξύ των ιστότοπων.

Ενεργοποίηση των επιχειρηματικών προϊόντων της ESET

Μπορείτε να διανείμετε άδειες χρήσης σε προϊόντα της ESET από το ESET PROTECT On-Prem χρησιμοποιώντας δύο εργασίες:

Την εργασία εγκατάστασης λογισμικού

Την εργασία ενεργοποίησης προϊόντος

Απενεργοποίηση των επιχειρηματικών προϊόντων της ESET

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το επιχειρηματικό προϊόν της ESET (να καταργήσετε την άδεια χρήσης από το προϊόν) με πολλούς τρόπους, χρησιμοποιώντας την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT:

στο στοιχείο Υπολογιστές, επιλέξτε τους υπολογιστές και το στοιχείο disable_default Απενεργοποίηση προϊόντων - Καταργεί την άδεια χρήσης από όλες τις επιλεγμένες συσκευές μέσω του διακομιστή αδειών χρήσης της ESET. Απενεργοποίηση προϊόντος ακόμα και αν δεν ενεργοποιήθηκε από το ESET PROTECT On-Prem ή αν η διαχείριση της άδειας χρήσης δεν γίνεται από το ESET PROTECT On-Prem.


note

Εάν επιλέξετε μόνο έναν υπολογιστή στον οποίο έχουν εγκατασταθεί περισσότερα προϊόντα της ESET (για παράδειγμα προϊόν Endpoint της ESET και το ESET Inspect Connector), μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση μεμονωμένων προϊόντων.

Κατάργηση υπολογιστή από τη διαχείριση

Δημιουργήστε την εργασία Κατάργηση μη συνδεδεμένων υπολογιστών με την επιλογή Απενεργοποίηση άδειας χρήσης.

Προσαρμογή φίλτρων και διάταξης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τρέχουσα προβολή οθόνης της Κονσόλας διαδικτύου:

Διαχείριση του πλαϊνού παραθύρου και του κύριου πίνακα.

Προσθέστε φίλτρα και προκαθορισμένα φίλτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να φιλτράρετε τα στοιχεία που εμφανίζονται.

Κοινή χρήση αδειών ανάμεσα σε διαχειριστές υποκαταστημάτων


example

Υπάρχουν τρεις χρήστες και ο Διαχειριστής, όπου κάθε χρήστης έχει τη δική του οικιακή ομάδα:

John, Σαν Ντιέγκο

Larry, Σίντνεϊ

Makio, Τόκιο

Ο διαχειριστής εισάγει 3 άδειες χρήσης. Αυτές περιλαμβάνονται στη στατική ομάδα Όλες και οι άλλοι χρήστες δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.

Για να αντιστοιχιστεί μια άδεια χρήσης σε άλλον χρήστη, ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στη συγκεντρωτική άδεια χρήσης που θέλει να αντιστοιχίσει σε έναν άλλο χρήστη, να κάνει κλικ στο κουμπί Ενέργειες και, στη συνέχεια, να κάνει κλικ στα στοιχεία move_default Ομάδα πρόσβασης > move_default Μετακίνηση και να επιλέξει την ομάδα στην οποία έχει δικαιώματα ο συγκεκριμένος χρήστης. Για το χρήστη John, επιλέξτε την ομάδα Σαν Ντιέγκο. Ο χρήστης John θα πρέπει να έχει δικαίωμα Χρήσης για τις Άδειες χρήσης στην ομάδα Σαν Ντιέγκο για να χρησιμοποιήσει την άδεια χρήσης.

Όταν ο χρήστης John συνδεθεί, θα μπορεί να βλέπει και να χρησιμοποιεί μόνο την άδεια χρήσης η οποία μετακινήθηκε στην ομάδα του. Ο διαχειριστής πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία για τους χρήστες Larry και Makio και, στη συνέχεια, οι χρήστες θα μπορούν να δουν μόνο την άδεια χρήσης τους, ενώ ο Διαχειριστής θα μπορεί να τις δει όλες.