Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

ESET Remote Deployment Tool

Το ESET Remote Deployment Tool είναι ένας εύχρηστος τρόπος για να διανείμετε το πακέτο προγράμματος εγκατάστασης που δημιουργήθηκε από το ESET PROTECT On-Prem για να αναπτύξετε το φορέα ESET Management και τα προϊόντα ασφάλειας ESET απομακρυσμένα σε υπολογιστές μέσα σε ένα δίκτυο.

Το ESET Remote Deployment Tool είναι διαθέσιμο δωρεάν στον ιστότοπο της ESET ως ανεξάρτητο στοιχείο του ESET PROTECT On-Prem. Το εργαλείο ανάπτυξης προορίζεται κυρίως για ανάπτυξη σε μικρά και μεσαία δίκτυα και εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή.


note

Το ESET Remote Deployment Tool προορίζεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη του Φορέα ESET Management μόνο σε υπολογιστές-πελάτες με υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows.

Για να αναπτύξετε το φορέα ESET Management και το προϊόν ασφαλείας ESET χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.Πραγματοποιήστε λήψη του ESET Remote Deployment Tool από τον ιστότοπο της ESET.

2.Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα.

3.Εκτελέστε το Εργαλείο απομακρυσμένης ανάπτυξης της ESET στον υπολογιστή-πελάτη.

4.Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές ανάπτυξης:

Active Directory - Θα χρειαστεί να παράσχετε διαπιστευτήρια Active Directory. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει εξαγωγή της δομής του Active Directory για επακόλουθη εισαγωγή στο ESET PROTECT On-Prem.

Σάρωση δικτύου - Θα χρειαστεί να παράσχετε τιμές εύρους διευθύνσεων IP για τη σάρωση υπολογιστών στο δίκτυο.

Εισαγωγή λίστας - Θα χρειαστεί να παράσχετε μια λίστα με ονόματα κεντρικών υπολογιστών ή διευθύνσεις IP.

Μη αυτόματη προσθήκη υπολογιστών - Θα χρειαστεί να παράσχετε μια λίστα με ονόματα κεντρικών υπολογιστών ή διευθύνσεις IP μη αυτόματα.


note

Η ανάπτυξη μπορεί να αποτύχει για διάφορους λόγους. Σε περίπτωση τυχόν προβλημάτων με την ανάπτυξη, διαβάστε το κεφάλαιο Αντιμετώπιση προβλημάτων ή επαληθευμένα παραδείγματα σεναρίων της ανάπτυξης του Φορέα ESET Management.