ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Ochrana proti ransomware

Firemní bezpečnostní produkty ve verzi 7 a novější jsou vybaveny samostatnou součástí proti ransomware Tato nová bezpečnostní funkce je součástí modulu HIPS a chrání počítač před ransomware. Při výskytu ransomware na stanici naleznete tuto informaci v ESET PROTECT Web Console na záložce Detekce. Pro zobrazení pouze ransomware detekcí klikněte na tlačítko Přidat filtr, vyberte možnost Typ skeneru a Anti-Ransomware skener. Pro více informací o této funkci přejděte do slovníku pojmů.

Ochranu proti ransomware můžete vzdáleně konfigurovat z ESET PROTECT Web Console prostřednictvím politik pro dané bezpečností řešení.

Zapnout ochranu proti ransomware – bezpečnostní produkty ESET pro firemní uživatele dokáží automaticky blokovat podezřelé aplikace, které se chování jako ransomware.

Zapnout režim auditu – po spuštění režimu budou detekce, které identifikuje ochrana proti ransomware, reportovány do ESET PROTECT Web Console. Bezpečnostní řešení ESET je na zařízeních nebudou blokovat. Jako administrátor se následně můžete rozhodnout, zda detekci zablokujete nebo pro ni vytvoříte výjimku. Nastavení politiky je dostupné výhradně prostřednictvím ESET PROTECT Web Console.


important

Standardně ochrana proti ransomware blokuje všechna aplikace, které se chovají potenciálně jako ransomware – včetně těch legitimních. Režim auditování doporučujeme na krátkou dobu zapnout na nově spravovaných počítačích, abyste mohli vytvořit výjimky pro legitimní aplikace, které by mohly být detekovány jako ransomware na základě svého chování (false positives). Nedoporučujeme však režim auditování používat trvale, protože ransomware po dobu běhu tohoto režimu není automaticky blokován.