Ochrana proti ransomware

Ransomware Shield monitoruje chování aplikací a procesů, které se snaží změnit vaše osobní údaje. Pokud je chování aplikace považováno za škodlivé nebo kontrola aplikace na základě reputace vykazuje známky, že obsahuje škodlivý kód, je zablokována nebo uživatel bude vyzván k jejímu zablokování nebo povolení.

important

Důležité

Pro plnohodnotné fungování ochrany proti ransomware musí být aktivní technologie ESET LiveGrid®.