ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vytvoření nového certifikátu

V rámci instalačního procesu vyžaduje ESET PROTECT On-Prem server vytvoření klientského certifikátu pro agenty. Tyto certifikáty používají jednotlivé komponenty infrastruktury (agent, ESET PROTECT server) pro ověření komunikace.


note

Vytvořit nemůžete certifikát Agenta pro asistovanou instalaci. Tento certifikát se automaticky vytvořil v průběhu instalace serveru, pokud jste vybrali možnost Vygenerovat certifikáty.

Pro vytvoření nového certifikátu přejděte v hlavním menu ESET PROTECT Web Console na záložku Další > Klientské certifikáty > klikněte na tlačítko Akce > Nový….

Obecné

Zadejte popis nově generovaného certifikátu.

Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

Produkt – z rozbalovacího menu vyberte produkt PRODUCT infrastruktury, pro který chcete certifikát vygenerovat.

Adresa – doporučujeme ponechat výchozí hodnotu, tedy hvězdičku (*). Pokud chcete omezit jeho platnost a jste si vědomi všech úskalí s tím spojených, můžete specifikovat pouze IP adresu a DNS název PRODUCT Serveru.


important

Při vytváření HTTPS certifikátu pro MDM zadejte IP adresu nebo DNS název serveru, na kterém tuto komponentu provozujete. V případě MDM nemůžete v poli adresa ponechat předdefinovanou hvězdičku (*).

Heslo k certifikátu – volitelně si můžete nastavit heslo k certifikátu. Pokud si nastavíte heslo, bude nutné jej zadávat při každém použití certifikátu.


warning

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

Atributy (Předmět)

Tato pole nejsou povinná, ale můžete je použít k zadání detailních informací o certifikátu.

Obecný název – v závislosti na vybraném produktu by název měl obsahovat řetězec "Agent" nebo "Server". Dále můžete volitelně zadat bližší informace o certifikátu. Zadejte rozsah platnosti certifikátu.


note

Pro všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené během instalace komponent ESET PROTECT je začátek platnosti nastaven na 2 dny před vytvořením certifikátu.

Pro všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené ve webové konzoli ESET PROTECT je začátek platnosti nastaven na 1 den před vytvořením certifikátu. Je to z důvodu, abychom eliminovali problém způsobený rozdílným časovým pásmem v operačním systému.

Například certifikační autorita a certifikát vytvořené 12. ledna 2017 během instalace budou mít začátek platnosti nastaven na 10. ledna 2017 00:00:00 a certifikační autorita a certifikát vytvořené 12. ledna 2017 ve webové konzoli ESET PROTECT budou mít začátek platnosti nastaven na 11. ledna 2017 00:00:00.

Podepsat

K dispozici máte dvě možnosti pro podepsání certifikátu:

Certifikační autorita – tuto možnost vyberte, pokud chcete pro podepsání použít Certifikační autoritu ESET PROTECT (vytvořenou vámi, nebo v průběhu instalace ESET PROTECT On-Prem).

oVyberte certifikační autoritu ESET PROTECT a následně ji ze seznamu vyberte.

oVytvoření nové certifikační autority

Vlastní PFX soubor – pro výběr .pfx souboru klikněte na tlačítko Procházet, vyberte požadovaný .pfx soubor a klikněte na tlačítko OK. Následně soubor nahrajete na server kliknutím na tlačítko Nahrát. V této části nemůže vybrat vámi vytvořené certifikáty.

 


note

Pokud chcete podepsat nový certifikát pomocí certifikační autority ESET PROTECT On-Prem (vytvořené během instalace ESET PROTECT On-Prem) ve virtuální appliance ESET PROTECT, zadejte Heslo k certifikační autoritě. Toto heslo jste definovali při prvotní konfiguraci virtuální appliance ESET PROTECT.

Souhrn

V této části zkontrolujte, zda informace o certifikátu odpovídají vašim představám. Vytvoření certifikátu dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Certifikát se vytvoření a bude k dispozici v seznamu certifikátů, například při tvorbě balíčků pro instalaci agenta. Certifikát se uloží do domovské skupiny uživatele, který jej vytvářel.


note

Dále se můžete podívat do kapitoly importování veřejného klíče, exportování veřejného klíče nebo exportování klientského certifikátu.