Інтерактивна довідка ESET

Виберіть категорію
Виберіть тему

Керування ліцензією

Купуючи ліцензію на будь-який продукт ESET для бізнесу, ви автоматично отримуєте доступ до ESET PROTECT. Ви можете легко керувати своїми ліцензіями в розділі Додатково > Керування ліцензіями головного меню ESET PROTECT.Якщо ви вже отримали від ESET ім’я користувача та пароль, які хочете використати в ліцензійному ключі, див. Перетворення облікових даних застарілої ліцензії. Ім’я користувача й пароль було замінено парою «Ліцензійний ключ/Відкритий ідентифікатор». Ліцензійний ключ – це унікальний рядок, що використовується для ідентифікації власника ліцензії та активації самої ліцензії.

Ви можете активувати свій продукт ESET для бізнесу за допомогою ESET PROTECT.


note

Див. також Запитання й відповіді про ліцензування (для користувачів бізнес-рішень).

Дозволи на керування ліцензіями

Кожному користувачеві можна надати дозвіл на керування ліцензіями. Дозволи діють лише на ліцензії, що містяться в статичній групі з відповідним набором дозволів. Кожен тип дозволу дозволяє користувачеві виконувати різні дії.


important

Додавати й видаляти ліцензії можуть лише адміністратори, для яких задано домашню групу Усі з дозволом Запис для ліцензій. Кожна ліцензія визначається своїм відкритим ідентифікатором і містить принаймні один модуль. Розподіляти ліцензії може лише адміністратор іншим користувачам із достатніми дозволами. Ліцензія не підлягає скороченню.

Ліцензії з ESET MSP Administrator 2 розділені на один пул для кожної компанії. Ліцензії не можна перемістити з пулу.

Керування ліцензіями у веб-консолі

list_license_type

Ліцензії одного користувача ESET Business Account або однієї компанії об’єднуються в пули ліцензій. Натисніть icon_expand_arrow, щоб розкрити пул ліцензій і переглянути відомості про ліцензії.

У ESET Business Account і ESET PROTECT ліцензії розділяються за наступними параметрами:

Відкритий ідентифікатор

Тип ліцензії – бізнес (платна ліцензія), пробна (пробна ліцензія), MSP (ліцензія постачальника керованих служб) і NFR (ліцензія не для продажу).

Додаткові відомості про ліцензію містять наведену нижче інформацію.

Ім’я власника ліцензії та контактні відомості.

Ім’я й тип користувача ліцензії: company_normal Компанія, locate_defaultМісце, msp_customer_normal Клієнт MSP.

Назва пакета, для якого призначено продукти ESET. Докладніше про рівні захисту ESET.

Назва продукту для захисту, для якого призначена його ліцензія.

Статус ліцензії (якщо термін дії ліцензії минув або її перевикористано чи існує така можливість, тут відобразиться попередження).

Кількість робочих одиниць, яку можна активувати за допомогою цієї ліцензії, і кількість автономних робочих одиниць. Для продуктів ESET Mail Security використання ліцензії розраховується на основі значення Робочі субодиниці, яке було вказано під час активації.

Кількість робочих субодиниць серверних продуктів ESET (поштових скриньок, засобів захисту шлюзу, підключень).

Термін дії позначає дату завершення терміну дії ліцензії.

oПередплачені ліцензії можуть не мати дати закінчення.

Ви можете фільтрувати ліцензії за статусом:

icon_success ОК – Зелений

Ліцензію успішно активовано.

validation-status-icon-error Помилка(и) – Червоний

Ліцензію не зареєстровано, термін її дії завершився, або її перевикористано.

validation-status-icon-warning Попередження – Оранжевий

Кількість робочих одиниць у ліцензій вичерпано або її термін дії закінчується (через 30 днів).

icon_suspended Деактивовано або призупинено

Ліцензію деактивовано або призупинено.

exclusion Застарілі

Термін дії вашої ліцензії минув.


note

Перевикористані ліцензії або ліцензії, термін дії яких минув (мають статус Помилка чи Застарілі), не відображаються в списку доступних ліцензій в універсальному інсталяторі, а також клієнтських завданнях "Активація продукту" й "Інсталяція програмного забезпечення".

Натисніть кнопку Дії, щоб керувати вибраними пулами ліцензій:

icon_tags Теги

Змінити теги (призначити, скасувати призначення, створити, видалити).

add_new_default Додати ліцензії

Натисніть Додати ліцензії, а потім виберіть спосіб додання нової ліцензії:

1.ESET HUB, ESET Business Account або ESET MSP Administrator – підключіть ESET HUB, ESET Business Account або EMA 2 та додайте всі пов’язані ліцензії до розділу Керування ліцензіями.

2.Ліцензійний ключ – Уведіть ліцензійний ключ дійсної ліцензії та натисніть Додати ліцензії. Ліцензійний ключ буде перевірено на сервері активації та додано до списку.

3.Файл автономної ліцензії – Додайте файл ліцензії (.lf) і натисніть Додати ліцензію. Файл ліцензії буде перевірено, а ліцензію – додано до списку.

Ви можете переконатися, що ліцензію додано, за допомогою піктограми в стовпці Ім’я власника: icon_offline_license Файл автономної ліцензії, icon_license_owner Ліцензійний ключ, mn_icn_user_normal ESET HUB, ESET Business Account або ESET MSP Administrator.

delete_default Видалити ліцензії

Видалити вибраний(і) пул(и) ліцензій. Вам буде запропоновано підтвердити цю дію. У разі видалення ліцензії продукт не буде дезактивовано. Ваш продукт ESET залишиться активованим навіть після видалення ліцензії в розділі Керування ліцензіями ESET PROTECT.

move_default Група доступу > move_default Перемістити

Перемістіть об’єкт в іншу статичну групу, де він буде доступний користувачам із достатніми правами по відношенню до цільової групи. Зміна доступу до групи стане в пригоді, коли потрібно вирішити проблеми з доступом для інших користувачів. Група доступу визначає статичну групу об’єкта й доступ до нього залежно від прав доступу користувача.

update_default Синхронізувати ліцензії

Негайно оновити інформацію про ліцензію в ESET PROTECT. Ліцензії раз на день автоматично синхронізуються з серверами ліцензій ESET. Якщо ви використовуєте ESET Business Account або ESET MSP Administrator, ліцензії також раз на день автоматично синхронізуються із цими службами.ліцензія Якщо синхронізація ліцензій не вдається, переконайтеся, що ім’я хоста edf.eset.com і його IP-адреси дозволено у вашій мережі.

icon_open Відкрити EBA

Відкрийте портал ESET Business Account. Ця дія доступна, тільки якщо додано ліцензії з ESET Business Account.

icon_open Відкрити EMA

Відкрийте портал ESET MSP Administrator. Ця дія доступна, тільки якщо додано ліцензії з ESET MSP Administrator.

Розгорніть пул ліцензій і виберіть одну з них, щоб виконати описані нижче дії. Набір дій залежить від типу вибраної ліцензії:

play_default Використати ліцензію для активації

Запустити завдання активації продукту за допомогою цієї ліцензії.

icon_tags Теги

Змінити теги (призначити, скасувати призначення, створити, видалити).

manage_default Управління ліцензією

Якщо ліцензію синхронізовано з ESET Business Account або ESET MSP Administrator, ви можете керувати нею. Якщо ліцензію перевикористано, можна розширити функціонал ліцензії або деактивувати деякі пристрої.

update_default Оновити ліцензію

Поновлення ліцензії, термін дії якої минає, простроченої ліцензії, призупиненої або деактивованої ліцензії в ESET Business Account або ESET MSP Administrator.

update_default Перейти на покращену ліцензію

Оновіть пробну ліцензію в ESET Business Account або ESET MSP Administrator.

audit_log Журнал аудиту

Перегляд журналу аудиту для вибраного елемента.

icon_copy_to_clipboard Скопіювати ID публічної ліцензії

Скопіюйте ідентифікатор загальнодоступної ліцензії в буфер обміну.

Передплачені ліцензії

ESET PROTECT підтримує керування передплаченими ліцензіями.  Ви можете додати таку ліцензію за допомогою ESET HUB, ESET Business Account або ESET MSP Administrator або ліцензійного ключа. Ви можете перевірити, чи активна ваша передплачена ліцензія, у розділі у стовпці Термін дії розділу Керування ліцензіями або в пункті Комп’ютери > Відомості. Із передплаченої ліцензії неможливо створити файл автономної ліцензії.

Підтримка сайтів ESET Business Account

Тепер можна імпортувати повну структуру ESET Business Account, зокрема розподіл робочих місць із ліцензії між місцями.

Активація продуктів ESET для бізнесу

Ви можете розподіляти ліцензії на продукти ESET із ESET PROTECT за допомогою двох завдань:

Завдання інсталяції програмного забезпечення

Завдання активації продукту

Деактивація продуктів ESET для бізнесу

За допомогою веб-консолі ESET PROTECT можна деактивувати продукт ESET для бізнесу (видалити з нього ліцензію) кількома способами:

у розділі Комп’ютери виберіть комп’ютери, потім виберіть disable_default Деактивувати продукти: це дозволить видалити ліцензію з усіх вибраних пристроїв через сервер ліцензій ESET. Продукт буде деактивовано, навіть якщо його не було активовано в ESET PROTECT або для керування ліцензією не використовується ESET PROTECT.


note

Якщо ви вибрали один комп’ютер із кількома продуктами ESET (наприклад, продуктом ESET для робочих станцій та ESET Inspect Connector), то можете деактивувати окремі продукти.

Видалити комп’ютер зі списку керованих

Створити задачу Видалити комп’ютери, що не підключаються за допомогою параметра Деактивувати ліцензію.

Налаштування фільтрів і макетів

Ви можете налаштувати поточний вигляд екрана веб-консолі.

Керуйте бічною панеллю й основною таблицею.

Додавайте фільтри та їхні заготовки. Ви можете використовувати теги для фільтрування відображуваних елементів.

Спільний доступ адміністраторів офісу до ліцензій


example

Існує три користувачі та адміністратор, у кожного користувача є своя домашня група:

Джон, Сан-Дієго

Ларрі, Сідней

Макіо, Токіо

Адміністратор імпортує 3 ліцензії. Вони зберігаються в статичній групі Усі, а інші користувачі не можуть їх використовувати.

Щоб призначити ліцензію іншому користувачеві, адміністратор має встановити прапорець поруч із пулом ліцензій, який слід призначити, натиснути Дії, перейти до меню move_default Група доступу > move_default Перемістити та вибрати групу, в якій цей користувач має відповідний дозвіл. Виберіть групу Сан-Дієго для користувача Джон. Для використання ліцензії Джону необхідно мати дозвіл на використання ліцензій у групі Сан Дієго.

Коли користувач Джон увійде в систему, він бачитиме та зможе використовувати лише ті ліцензії, які було переміщено до його групи. Адміністратор повинен повторити ту саму процедуру для користувачів Ларрі та Макіо. Після цього користувачі зможуть бачити лише свої ліцензії, тоді як адміністратор буде бачити всі.