ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Rapor Oluştur

Rapor Oluşturma görevi, daha önce oluşturulmuş veya önceden tanımlı Rapor şablonlarından raporlar oluşturmak için kullanılır.

Yeni bir Sunucu Görevi oluşturmak için Görevler > Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın veya istenen görev türünü seçip Yeni > add_new_defaultSunucu Görevi'ni tıklayın.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.

Ayrıca aşağıdaki görev tetikleyici ayarlarından seçebilirsiniz:

Bitmesinin ardından görevi hemen çalıştır - Bitir'i tıklamanızın ardından görevi hemen çalıştırmak için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi yapılandır - Tetikleyici ayarlarını yapılandırabileceğiniz Tetikleyici bölümünü etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

Tetikleyiciyi daha sonra ayarlamak için onay kutularının işaretini kaldırın.

Ayarlar

Rapor şablonları - Listeden bir rapor şablonu seçmek için Rapor Şablonu Ekle'yi seçin. Görevi oluşturan kullanıcı, yalnızca grubunda kullanılabilir olan Rapor Şablonlarını görebilir ve bunlar arasından şablon seçebilir. Bir rapor için birden fazla rapor şablonu seçebilirsiniz.

MSP kullanıcıları müşteriyi seçerek raporu filtreleyebilir.

Oluşturulan raporu almak için E-posta gönderebilir veya Dosyaya kaydedebilirsiniz.

Rapor teslimi

E-posta gönder

Posta iletileri gönderip almak için Daha Fazla > Ayarları > Gelişmiş Ayarlar altında SMTP ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Şuna gönder - Rapor e-postaları için alıcıların e-posta adreslerini girin. Birden çok e-posta adresini virgülle (,) birbirinden ayırın. Ayrıca CC ve BCC alanlarına e-posta adresi eklemek de mümkündür; bunlar posta istemcileriyle aynı şekilde çalışır.

ESET PROTECT Seçilen rapor şablonuna göre raporun konusunu ve gövdesini önceden doldurur. Konu ve İleti'yi özelleştirmek için İletiyi Özelleştir bölümünün altındaki onay kutusunu işaretleyebilirsiniz:

oKonu: Rapor iletisinin konusu. Gelen iletilerin sıralanması için belirli bir konu girin. Bu, isteğe bağlı bir ayar olsa da boş bırakmamanızı öneririz.

oİleti: Rapor iletisinin gövdesini tanımlayın.

Rapor boşsa posta gönder - İçinde hiçbir veri olmasa da raporun gönderilmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanın.

Şu ayarları görüntülemek için Yazdırma seçeneklerini göster'i tıklatın:

Çıktı biçimi - Uygun dosya biçimini seçin. .pdf veya .csv seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. CSV yalnızca tablo verileri için uygundur ve ayırıcı olarak ; noktalı virgül kullanır Bir CSV raporu indirirken metin görmeyi beklediğiniz sütunda sayı görüyorsanız metin değerlerini görmek için PDF raporu indirmenizi öneririz.


note

CSV'yi seçmek, raporunuzdaki tarih ve saat değerlerinin UTC biçiminde depolanmasına neden olur. PDF'yi seçtiğinizde rapor yerel sunucu saatini kullanır.

Çıktı dili: İleti için dili seçin. Varsayılan dil, ESET PROTECT Web Konsolu için seçilen dile dayalıdır.

Sayfa boyutu/Çözünürlük/Kağıt yönü/Renk biçimi/Kenar birimleri/Kenarlar - Yazdırma tercihlerinize bağlı olarak uygun seçenekleri belirleyin. Raporu yazdırmak istiyorsanız bu seçenekler uygundur ve CSV biçimi değil, yalnızca PDF biçimi için geçerlidir.

Dosyaya kaydet

İlgili dosya yolu - Rapor, belirli bir dizinde oluşturulur, örneğin:

oWindows için rapor genellikleC:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\ konumuna yerleştirilir

oLinux için rapor genellikle/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/ konumuna yerleştirilir


important

Windows'da bazı özel karakterler (: ? \) depolanan dosya adında doğru şekilde yorumlanmaz.

Rapor boşsa dosyaya kaydet - İçinde hiçbir veri olmasa da raporun kaydedilmesini istiyorsanız bu seçeneği kullanın.

 

Şu ayarları görüntülemek için Yazdırma seçeneklerini göster'i tıklatın:

Çıktı biçimi - Uygun dosya biçimini seçin. .pdf veya .csv seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. CSV yalnızca tablo verileri için uygundur ve ayırıcı olarak ; noktalı virgül kullanır Bir CSV raporu indirirken metin görmeyi beklediğiniz sütunda sayı görüyorsanız metin değerlerini görmek için PDF raporu indirmenizi öneririz.


note

CSV'yi seçmek, raporunuzdaki tarih ve saat değerlerinin UTC biçiminde depolanmasına neden olur. PDF'yi seçtiğinizde rapor yerel sunucu saatini kullanır.

Çıktı dili: İleti için dili seçin. Varsayılan dil, ESET PROTECT Web Konsolu için seçilen dile dayalıdır.

Sayfa boyutu/Çözünürlük/Kağıt yönü/Renk biçimi/Kenar birimleri/Kenarlar - Yazdırma tercihlerinize bağlı olarak uygun seçenekleri belirleyin. Raporu yazdırmak istiyorsanız bu seçenekler uygundur ve CSV biçimi değil, yalnızca PDF biçimi için geçerlidir.

Tetikleme

Tetikleme bölümü, bir görevi çalıştıracak olan tetiklemeyle ilgili bilgileri içerir. Her Sunucu Görevi en fazla bir tetikleyiciye sahip olabilir. Her tetikleyici yalnızca bir Sunucu Görevinde çalıştırılabilir. Tetikleyiciyi yapılandır Temel bölümünde seçilmemişse, tetikleyici oluşturulmaz. Bir görev tetikleyici olmadan oluşturulabilir. Böyle bir görev daha sonra manuel olarak çalıştırılabilir veya tetikleyici sonradan eklenebilir.

Gelişmiş ayarlar - Kısıtlama

Kısıtlama özelliğini ayarlayarak, oluşturulan tetikleyici için gelişmiş kurallar ayarlayabilirsiniz. Kısıtlama ayarlamak isteğe bağlıdır.

Özet

Yapılandırılan tüm seçenekler burada gösterilir. Ayarları gözden geçirip Sonlandır öğesini tıklatın.

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.