ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Yazılım Yüklemesini Kaldırma

Yazılım Yüklemesini Kaldırma görevi artık istenmeyen/gerekmeyen istemci bilgisayarlarda ESET ürününü kaldırmak için kullanılır.

Yeni bir İstemci Görevi oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Görevler > Yeni > add_new_defaultİstemci görevi'ne tıklayın.

Görevler'i tıklayın ve istenen görev türünü seçin, Yeni > add_new_defaultİstemci Görevi'ni tıklayın.

Bilgisayarlar'da hedef cihazı tıklayın, icon_tasks Görevler > add_new_defaultYeni Görev'i seçin.

Temel

Temel bölümünde Ad ve Açıklama(isteğe bağlı) gibi görevle ilgili temel bilgileri girin. Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.
Görev açılır menüsünde oluşturmak ve yapılandırmak istediğiniz görev türünü seçin. Yeni bir görev oluşturmadan önce belirli bir görev türü seçtiyseniz Görev alanı, geçmişteki tercihinize göre önceden doldurulur. Görev (Tüm Görevler listesine bakın), görevin ayarlarını ve davranışını tanımlar.

Ayarlar

Yazılım Yüklemesi Kaldırma Ayarları

Yüklemeyi Kaldır - Listedeki uygulama

Paket adı - ESET PROTECT bileşeni, istemci güvenlik ürünü veya üçüncü taraf uygulaması seçin. Agent İlkesi ayarı üzerinden üçüncü taraf (ESET olmayan) uygulama raporlamasını açabilirsiniz. Seçilen istemcilerden yüklemesi kaldırılan tüm paketler bu listede görüntülenir.


important

ESET Management Agent'ı istemci bilgisayardan kaldırdığınız zaman cihaz artık ESET PROTECT tarafından yönetilmez:

ESET Management Agent yüklemesi kaldırıldıktan sonra ESET güvenlik ürünü, bazı ayarları saklayabilir.

ESET Management Agent parola korumalıysa ürünü kaldırmak, onarmak veya yükseltmek (değişikliklerle birlikte) için parolayı sağlamanız gerekir. Bu aygıtı yönetimden kaldırmadan önce, saklamak istemediğiniz bazı ayarları (örneğin parola koruması) bir ilke kullanarak varsayılan ayarlara sıfırlamanızı öneririz.

Agent'ta çalışan tüm görevler sona erdirilir. Bu görevin Çalışıyor, Bitti veya Başarısız yürütme durumu, çoğaltmaya bağlı olarak ESET PROTECT Web Konsolu'nda doğru bir şekilde gösterilmeyebilir.

Agent yüklemesi kaldırıldıktan sonra entegre EGUI veya eShell üzerinden güvenlik ürününüzü yönetebilirsiniz.

Paket sürümü - Paketin belirli bir sürümünü kaldırabilir (bazen belirli bir sürüm sorunlara neden olabilir) veya paketin tüm sürümlerinin yüklemesini kaldırabilirsiniz.

Yüklemeyi kaldırma parametreleri - Yüklemeyi kaldırmak için parametreler belirtebilirsiniz.

Yüklemenin ardından istemci bilgisayarın otomatik olarak yeniden başlatılmasını zorlamak için Gerektiğinde otomatik olarak yeniden başlat seçeneğinin yanındaki onay kutusunu seçin. Alternatif olarak, bu seçeneği işaretlenmemiş halde bırakıp istemci bilgisayarları manuel olarak yeniden başlatabilirsiniz. Yönetilen bilgisayarların yeniden başlatma/kapatma davranışını yapılandırabilirsiniz. Bilgisayar, ESET Management Agent 9.1 veya üzeri bir sürümle birlikte bu ayarı destekleyen bir ESET güvenlik ürünü çalıştırmalıdır.

Kaldır - Üçüncü taraf antivirus yazılımı (OPSWAT ile oluşturulmuş)

Agent İlkesi ayarı üzerinden üçüncü taraf (ESET olmayan) uygulama raporlamasını açabilirsiniz.

Uyumlu AV Yazılımı listesi için Bilgi Bankası makalemize bakın. Bu kaldırma Programları Ekle veya Kaldır yükleme kaldırmasından farklıdır. Tüm kalan kayıt defteri girişleri veya diğer izler dahil olmak üzere üçüncü taraf antivirus yazılımını tamamen kaldırmak için alternatif yöntemler kullanır.

İstemci bilgisayarlardan üçüncü taraf antivirus yazılımını kaldırmak için bir görev göndermek üzere ESET PROTECTkullanarak istemci bilgisayarlardan üçüncü taraf antivirus yazılımını kaldırma makalesindeki adım adım açıklamalı talimatları uygulayın.

Parola korumalı uygulamaların yüklemelerinin kaldırılmasına izin vermek istiyorsanız Bilgi Bankası makalemize bakın.

Özet

Yapılandırılan ayarların özetini gözden geçirip Bitir'i tıklatın. İstemci Görevi artık oluşturulmuştur ve bir pencere görüntülenir:

İstemci Görevi Hedeflerini (bilgisayarlar veya gruplar) ve Tetiklemeyi belirtmek için Tetikleme Oluştur'u (önerilir) tıklayın.

Kapat'ı tıkladığınızda daha sonra bir Tetikleyici oluşturabilirsiniz: İstemci Görev örneğini tıklayın ve açılır menüden restart_default Şurada çalıştır'ı seçin.

client_task_finish

Görevler'de, oluşturulan her görev için ilerleme göstergesi çubuğunu, durum simgesini ve ayrıntıları görebilirsiniz.


note

ESET güvenlik ürünü kaldırma görevi parolayla ilgili bir hata nedeniyle başarısız olabilir, örneğin: Ürün: ESET Endpoint Security -- Hata 5004. Kaldırma işlemine devam etmek için geçerli bir parola girin. Bu, ESET güvenlik ürününde etkinleştirilmiş olan parola koruması ayarından kaynaklanır. Parola korumasını kaldırmak için istemci bilgisayarlara bir ilke uygulayın. Bunun ardından, Yazılım Yüklemesini Kaldırma görevi üzerinden ESET güvenlik ürününü kaldırabilirsiniz.