ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Pojedinosti grupe

Kada odaberete radnju grupe details_defaultPrikaz pojedinosti, možete vidjeti pregled odabrane grupe:

details_default Pregled:

U opciji Pregled možete urediti postavke grupe tako da kliknete edit_default ili Dodaj opis. Možete vidjeti informacije o položaju grupe i njezinoj nadređenoj grupi i podređenim grupama. Ako je odabrana grupa dinamička grupa, možete vidjeti rad i pravila prema kojima se računala procjenjuju i dodjeljuju grupi.

play_default Zadaci

Možete vidjeti i urediti zadatke klijenta dodijeljene grupi.

gear_icon Pravila

Grupi možete dodijeliti postojeće pravilo ili možete stvoriti novo pravilo. Možete vidjeti i urediti pravila dodijeljena grupi.


note

Možete vidjeti samo pravila koja su dodijeljena odabranoj grupi. Ne možete vidjeti pravila koji se primjenjuju na pojedinačna računala u grupi.

Pravila se primjenjuju na temelju njihova redoslijeda (stupac Redoslijed pravila). Da biste promijenili prioritet primjene pravila, odaberite potvrdni okvir pored pravila i kliknite gumb Primijeni ranije ili Primijeni kasnije.

icon_threats Upozorenja

Popis upozorenja s računala u grupi. Možete upravljati upozorenjima pomoću radnji jednim klikom.

exclusion Izuzeci

Popis izuzetaka koji se primjenjuju na grupu.