ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Zadaci

Opciju Zadaci možete upotrijebiti da biste upravljali ESET PROTECT serverom, klijentskim računalima i njihovim programima tvrtke ESET. Zadaci mogu automatizirati rutinske poslove. Postoji skup unaprijed definiranih zadataka koji pokrivaju najčešće scenarije, a možete i stvoriti prilagođeni zadatak s posebnim postavkama. Upotrijebite zadatke da biste zatražili radnju od klijentskih računala. Da biste uspješno pokrenuli zadatak, trebate imati dovoljno prava pristupa za zadatak i za objekte (uređaje) koji su potrebni za zadatak. Više informacija o pravima pristupa potražite na popisu dopuštenja.

Postoje dvije glavne kategorije zadataka: Zadaci klijenta i zadaci servera.

Možete dodijeliti zadatke klijenta grupama ili pojedinačnim računalima. Nakon stvaranja zadatak se pokreće pomoću okidača. Svaki zadatak klijenta može imati više konfiguriranih okidača. Zadaci klijenta distribuiraju se klijentima kada se ESET Management agent na klijentu poveže s programom ESET PROTECT Server. Iz tog razloga možda će biti potrebno pričekati da se rezultati pokretanja zadataka dostave proizvodu ESET PROTECT Server. Da biste skratili vrijeme pokretanja zadataka, možete upravljati intervalom povezivanja ESET Management agenta.

Zadaci koje ESET PROTECT server pokreće na sebi ili drugim uređajima. Zadaci servera ne mogu se dodijeliti nijednom specifičnom klijentu ni klijentskoj grupi. Svaki zadatak servera može imati jedan konfigurirani okidač. Ako se zadatak treba pokrenuti s raznim događajima, treba postojati zaseban zadatak servera za svaki okidač.

Novi zadatak možete stvoriti na dva načina:

kliknite Novo >add_new_defaultZadatak klijenta ili add_new_defaultZadatak servera.

Odaberite željenu vrstu zadatka s lijeve strane i kliknite Novo > add_new_defaultZadatak klijenta ili add_new_defaultZadatak servera.

Dostupni su sljedeći unaprijed definirani zadaci (svaka kategorija zadataka sadrži vrste zadataka):

arrow_up_business Svi zadaci