Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Oznaczanie obiektów MSP

Zaimportowanie prawidłowego konta MSP do programu ESET PROTECT spowoduje włączenie automatycznego oznaczania obiektów MSP. Następujące obiekty są oznaczane automatycznie:

Licencje zaimportowane poprzez konto MSP

Instalatory

Użytkownicy i ich zestawy uprawnień utworzone przy użyciu konfiguracji klienta MSP

Znacznik to rodzaj etykiety, który ułatwia filtrowanie obiektów.

Automatyczna nazwa znacznika jest taka sama jak Licencja użytkownika (nazwa firmy w EMA 2, za wyjątkiem znaków , ", które ESET PROTECT usuwa ze znacznika).

Jeśli po synchronizacji zmienisz nazwę klienta w EMA 2, tagi nie zostaną zaktualizowane.

W razie potrzeby możesz dodać więcej niestandardowych znaczników do dowolnego obiektu.

Tagi można usunąć bez wpływu na oznaczone obiekty.

Kliknij ikonę rozwijania expand_menu, aby wyświetlić kartę Znaczniki.

msp_tagging