Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

ESET PROTECT dla dostawców usług zarządzanych

Kim jest MSP

MSP to skrót od angielskich słów „Managed Service Provider” i oznacza dostawcę usług zarządzanych. Użytkownicy MSP zwykle zapewniają usługi IT swoim klientom, na przykład zarządzanie produktami zabezpieczającymi, takimi jak ESET Endpoint Antivirus.

Użytkownicy MSP mają inne wymagania i sposoby korzystania z programu ESET PROTECT niż na przykład użytkownicy korporacyjni lub SMB (małe i średnie firmy). Zobacz zalecane scenariusze wdrożenia dla firmy MSP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ESET MSP, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET lub odwiedź stronę Programu dostawców usług zarządzanych firmy ESET.

Struktura podmiotów w firmie MSP

ESET PROTECT synchronizuje strukturę ESET MSP Administrator z Drzewem grupy statycznej w menu Komputery w konsoli internetowej.

msp_structure

Dystrybutor — dystrybutor to partner firmy ESET i firma MSP lub partner typu Menedżer MSP.

Menedżer MSP — zarządza wieloma firmami MSP. Menedżer MSP może mieć także bezpośrednich klientów.

MSP -— docelowa grupa odbiorców tego przewodnika. MSP świadczy usługi swoim klientom. Na przykład MSP zarządza zdalnie komputerami klientów i instaluje produkty firmy ESET oraz zarządza nimi.

Zarządzany MSP — analogicznie jak MSP, ale Zarządzanym MSP zarządza Menedżer MSP.

Klient — użytkownik końcowy licencji na produkty ESET. Klient nie powinien wykonywać interakcji z tymi produktami firmy ESET.

Specyfika środowiska MSP

Model biznesowy MSP wykorzystuje inną konfigurację infrastruktury niż w przypadku przedsiębiorstw lub małych i średnich firm. W środowisku MSP klienci zwykle znajdują się poza siecią firmową MSP. Również serwer ESET PROTECT jest często hostowany poza firmą MSP. Agenty ESET Management muszą mieć bezpośrednią łączność z serwerem ESET PROTECT przez publiczny Internet. Zalecane konfiguracje serwera ESMC dla MSPs to:

Hostowany w chmurze publicznej.

Hostowany w chmurze prywatnej MSP. (Należy otworzyć pewne porty, aby serwer ESET PROTECT był widoczny przez Internet).

Hostowany w sieci prywatnej MSP. (Należy użyć serwera proxy HTTP w celu przekazywania połączeń z Internetu, jeśli serwer nie jest bezpośrednio widoczny).

Konfiguracje podstawowe

Konfiguracja scentralizowana — klienci uzyskują dostęp do serwera ESET PROTECT przez Internet. Konsola internetowa ESET PROTECT może być dostępna tylko z sieci firmowej MSP.

 

msp_infra1

 

Konfiguracja rozproszona — klienci uzyskują dostęp do serwera ESET PROTECT przez Internet. Konsola internetowa ESET PROTECT jest dostępna dla MSP przez Internet. Jeśli konsola internetowa jest dostępna przez Internet, należy pamiętać o włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego.

 

msp_infra2

Migracja z programu ESMC 7.2

Dla użytkowników z zaimportowanym kontem EMA 2, którzy aktualizują wersję z ESMC 7.2, drzewo MSP i struktura grupy, pozostają nienaruszone.