Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Importowanie konta MSP


important

Jeśli chcesz używać zaawansowanych zabezpieczeń, zdecydowanie zalecamy ich skonfigurowanie przed zaimportowaniem konta MSP.

1.Zaloguj się do konsoli internetowej i wybierz kolejno opcje Więcej > Zarządzanie licencjami.

2.Kliknij kolejno opcje Czynności > Dodaj licencje.

3.Wybierz opcję ESET Business Account lub ESET MSP Administrator. Wprowadź swoje poświadczenia MSP (dane logowania EMA 2) w poniższych polach Dane logowania i Hasło.

msp_add1

4.Kliknij przycisk Dodaj licencje, aby potwierdzić.

msp_add2

5.ESET PROTECT zsynchronizuje teraz strukturę z portalu MSP do Drzewa grupy statycznej w menu Komputery w konsoli internetowej. Zsynchronizowana struktura nosi nazwę drzewa MSP.


note

Importowanie konta MSP z dużą liczbą klientów (liczoną w tysiącach) może trwać bardzo długo, nawet kilka godzin.